Ještě před přemístěním mostu z roku 1966 museli mostaři vybudovat pět dočasných pilířů a také dráhy, po kterých se most do nové polohy posune. „Přibližně 450 tun vážící starý most jsme nadzvedli o 8 centimetrů posunuli směrem k silničnímu mostu do nové polohy. Zde pak na něj převedeme provizorní trať tak, aby v prosinci mohla skončit výluka a mohlo se zde jezdit po jedné koleji,“ řekl oblastní manažer Skanska Michal Hrutkai.

Posun starého mostu uvolní místo pro výstavbu nového dvoukolejného obloukového mostu. Ten pracovníci začnou montovatv roce 2022 na břehu a o rok později jej po výstavbě nových opěr a pilířů vysunou nad řeku a zprovozní. Most bude ocelový a třípolový.

Již jsme psali:

Výstavba dvoukolejky z Pardubic do Stéblové pokračuje
FOTO: Koleje v Rosicích už jsou vytrhány, dvoukolejka bude až skoro do Hradce

Tím však novinky na budoucí dvojkolejné trati nekončí. „Nyní pracujeme v železniční stanici Pardubice-Rosice nad Labem, kde budujeme nové nástupiště, podchod pro cestující a zajišťujeme napojení stanice na provizorní přeložku po přesunutém starém mostě,“ popsal projektový manažer Skanska Jan Mitlöhner.

Videovizualizace dvoukolejky z Pardubic do Stéblové:

Zdroj: Youtube

Hlavní práce na projektu budou letos probíhat do 17. prosince, kdy by měla být ukončena aktuální nepřetržitá výluka. Některé práce se pak na čas zastaví z důvodu klimatických podmínek, jiné budou omezeně pokračovat i v zimních měsících.

„V příštím roce nás čekají náročné práce na traťovém úseku z Rosic do Stéblové. Tento úsek zahrnuje několik přeložek stávající trati, které umožní zvýšení rychlosti na 160 kilometrů v hodině. Pokračovat budou i práce na podchodu v Rosicích a mnoha dalších objektech a technologických zařízeních,“ nastínil Mitlöhner.

Projekt v hodnotě 2,6 miliardy korun by měl být hotový do konce roku 2023.

Nový železniční most u pardubického Parama už je na místě
VIDEO: Nový železniční most u pardubického Parama doklouzal na své místo