Sehnat kvalifikované zaměstnance je pro české firmy čím dál větší problém. A to přesto, že v celé zemi je na úřadech práce zaregistrováno 355 tisíc nezaměstnaných! Současně však na tamních nástěnkách visí i seznam sto padesáti tisíc volných pracovních míst…

Moře gastarbeitrů

Na český pracovní trh proto postupně pronikají cizinci. „Gastarbeitři“, jak jim říkají v západní Evropě, se dnes podle odhadů podílejí údajně až šesti procenty na výkonu české ekonomiky! Podle Štěpána Jurajdy z ekonomického institutu CERGE–EI jsou ale obavy, že by cizinci brali práci Čechům, liché.
Rovněž v Pardubicích jsou firmy, kde pracují cizinci. Ta největší je nadnárodní počítačová fabrika Foxconn. Počty jejich zaměstnaných cizinců jdou do tisíců. Podle informací Pardubického deníku zde pracují Slováci, Vietnamci, Korejci, Taiwanci, Poláci, Bulhaři, Rumuni, Ukrajinci, Mongolci, Kazachstánci, Rusové a další. Naprostá většina těchto cizinců zde pracuje na dělnických profesích u pásů. „Nevím, jestli tady cizinci berou práci Čechům. Já si myslím, že ne. Vedení by sem totiž tolik našich lidí nesehnalo. Většina těch cizinců je totiž dost omezená, to je na nich už vidět. Oni moc nerozumí věcem legislativním. Jim se řekne tohle dělej a oni to dělají – i dvanáct hodin denně. A pro zaměstnavatele to musí být výhodné,“ řekl nám jeden z českých zaměstnanců, který ve Foxconnu již několik let pracuje.

Většinu těchto zahraničních pracovníků najímají soukromé pracovní firmy jako Heroja, Xavax či SK expres, které je pak následně i vyplácejí. Ve většině případů jim zajišťují i pracovní povolení.

Pro většinu našinců, kteří však v této gigantické firmě na periferii Pardubic pracují, je tato situace neúnosná. „Musím říct, že celkově hodnotím ostatní národnosti ve Foxconnu spíše jako špatný vtip, neboť tak žalostné hygienické návyky a vychování, jako pozoruji u zdejších cizinců, jsem snad nikde jinde neviděl. Samozřejmě, že ne všichni jsou takoví, ale bohužel, je jich většina! Nedávné aféry o gramotnosti a základních pravidlech hygieny budiž toho důkazem. Mně třeba navíc není vůbec příjemné, když jedu vozidly MHD do zaměstnání s těmito lidmi,“ řekl Pardubickému deníku zaměstnanec Foxconnu, který nechtěl být z pochopitelných důvodů jmenován.

Situace prý však nebude jiná ani v budoucnu. Podle sociologa Dušana Drbohlava se dokonce Česká republika v nejbližších letech bez většího počtu cizinců, kteří by u nás pracovali, neobejde. „Některé studie dokonce naznačují, že zahraniční pracovní síla, a to i ta nelegální, pomáhá hnát motory české ekonomiky,“ dodal Dušan Drbohlav.

Jaké máte zkušenosti s pracujícími cizinci vy, čtenáři? Své postřehy, ale i náměty nám prosím můžete napsat do diskuze, svůj hlas můžete uplatnit i v přiložené anketě.