Občanské sdružení Most pro lidská práva kritizuje pardubickou firmu Foxconn za neochotu přizpůsobovat pracovní podmínky českým zákonům.
Tchajwanská firma dostala minulý týden pokutu půl milionu korun od inspektorátu práce. Foxconn se provinil nedodržováním přestávek na odpočinek. Pochybení se zjistilo u osmi pracovníků vietnamské národnosti.

Nebyla to náhoda

Inspektoři nezavítali na kontrolu do Foxconnu náhodou. „V pardubické pobočce jsme neprováděli žádnou náhodnou kontrolu. Jednalo se o následnou kontrolu. Firmě již byla před rokem za stejný prohřešek uložena pokuta třicet tisíc korun. K nápravě ovšem nedošlo, z toho důvodu je také současná pokuta vyšší,“ vysvětlil vedoucí Oblastního inspektorátu práce pro Královéhradecký a Pardubický kraj Jaroslav Nečas.

Nikdo ze zaměstnanců si ovšem na postup firmy nestěžoval. „Možnost stěžovat si je podle zkušeností sociálních pracovnic naší organizace na jedné straně fakticky omezena situací na trhu práce a obavami ze ztráty zaměstnání, na druhé straně i zjevnou neochotou firmy přizpůsobit pracovní podmínky české legislativě,“ konstatoval jednatel organizace Most pro lidská práva Milan Daniel.

Most pro lidská práva s firmou dříve spolupracoval, nyní však již dva roky s Foxconnem nespolupracuje pro nezájem personálního vedení firmy. Jablkem sváru byla cena za kurzy, které měly management podniku seznámit se zvyklostmi a kulturními zvyky cizinců.

Proč odmítají kurz?

„Je neuvěřitelné, že firma s takovým obratem není ochotná zaplatit zcela běžnou cenu za kurz neziskové organizaci. Nyní firma odmítá ve svých prostorách umístit i informační materiály organizace. Zřejmým důvodem je nezávislý statut občanského sdružení a jeho neochota přizpůsobit se praktikám platným ve firmě,“ uvedl Daniel.

Personální vedení firmy Foxconn ovšem spolupracuje s Centrem na podporu integrace cizinců.
„Foxconn poskytuje svým zaměstnancům informace o našich akcích, jako jsou třeba kurzy českého jazyka nebo právní poradenství. Máme zkušenosti, že pokud klienti mají nějaký problém, tak se ho nejprve snaží vyřešit přímo ve firmě a až poté se obrátí na nás. Většinou se ale jednalo spíše o problémy s pracovním povolením nebo s pobytem v České republice,“ sdělila vedoucí Centra na podporu integrace cizinců v Pardubickém kraji Ivona Baklíková.

Cizinci se diví…

Podle jejích slov chce hodně cizinců z různých firem v České republice vydělat co nejvíce peněz v co nejkratším čase.
„Někteří cizinci se diví, že zde nepracují tolik hodin, na kolik jsou zvyklí z jejich vlasti. My se jim snažíme přiblížit českou legislativu, aby věděli, jaká mají práva a kolik hodin týdně mohou pracovat,“ řekla Baklíková.

Lukáš Dubský