Povídání o tom „Ako zomierajú hviezdy“

Předsedkyně Slovenského zväzu astronómov amatérov bude od devatenácti hodin přednášet na téma „Ako zomierajú hviezdy“. „Přednáška je přístupná široké veřejnosti a posluchači se na ní mimo jiné dozví, jak vzniká supernova nebo černá díra,“ zve Petr Komárek z Hvězdárna barona A. Krause při DDM Delta.

„Umírání je smutnou událostí, se kterou se musí lidé potýkat,“ uvedla přednášející. „Když však umírají hvězdy, můžeme se naopak těšit na krásné vesmírné divadlo. Poslední stádia života hvězdy jsou provázené masivními výbuchy a vznikem bizárních objektů, ale také vlnami, které způsobují zrod nových hvězd,“ přiblížila téma dnešní přednášky Zuzana Sobotková.

Dlouhé miliardy let trvající koloběh

O tom, jak funguje tento miliardy roků trvající koloběh a jaké zajímavé, ale také důležité, jsou pro nás hvězdy na sklonku života, se návštěvníci dozví ve večerní přednášce.

Zuzana Sobotková vystudovala Fakultu matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě. Je předsedkyní Slovenského zväzu astronómov amatérov, který letos oslavil čtyřicáté výročí od svého vzniku.

Též se věnuje pozorování proměnných hvězd jako členka Sekce proměnných hvězd a exoplanet ČAS. Mimo odbornou činnost je popularizátorkou astronomie, a to jako spolupracovnice Oddělení pro styk s veřejností AÚ při ČAV v Ondřejově a je externí redaktorkou Českého rozhlasu Leonardo i několika populárně vědeckých časopisů.