70 kontejnerů navíc

Od 1. června 2012 dochází k navýšení počtu separačních kontejnerů o 70 kusů.

Jedná se především o kontejnery na papír a bílé sklo. Pro potřeby občanů bude tedy k dispozici celkově 1024 kusů separačních kontejnerů o objemu 1100 litrů odpadů.

Těmito kroky posilují Služby města Pardubic stávající síť separačních kontejnerů po městě tak, aby se snížila docházková vzdálenost ke kontejnerům. Zároveň dochází i k navýšení počtu stanovišť, kde jsou k dispozici kontejnery na všechny separované složky komunálního odpadu na jednom místě.

Papír, sklo, plasty

Do kontejnerů je možno odkládat papír, sklo a plasty včetně tetrapaku. V některých lokalitách města včetně separačních dvorů je možno odkládat i bílé sklo.

Více ekologie

Cílem zvýšení počtu kontejnerů je zlepšit podmínky pro navýšení podílu vytříděných separovaných složek komunálního odpadu z celkového množství vyprodukovaného odpadu ve městě. Naší prioritou v oblasti nakládání s odpady je především odpady následně využívat než je ukládat na skládky. Využívání druhotných surovin a jejich recyklace podstatnou měrou přispívá ke zlepšování životního prostředí a úspoře nákladů. Pro celý systém recyklace je důležité i důsledné třídění separovaných složek již při vhazování do separačních kontejnerů.

Znamená to, že každý občan může důsledným tříděním separovaných složek nemalou měrou přispět k efektivnímu fungování systému recyklace a tím pomáhat zlepšovat životní prostředí.