Praktickou zkušenost do života se snaží studentům přinést Soutěž o nejlepší ročníkovou práci ze systému Liapor. Je určena studentům  třetích a čtvrtých ročníků středních odborných škol se stavebním zaměřením.  

Studenti prokazují nabyté znalosti

„Soutěž není pouze o aplikaci stavebního materiálu Liapor v projektech, ale zároveň má sloužit k posouzení úrovně absolventů škol z hlediska projektování a technické zdatnosti,“ vysvětlil obchodní ředitel ze společností, která soutěž pořádá, Milan Juklíček.

Podle Milana Juklíčka oslovuje soutěž nejen vidinou zajímavého ocenění, ale rovněž díky tomu, že materiál Liapor je svými vlastnostmi odlišný od jiných materiálů. „Účastnit se takovéto soutěže je pro studenty zážitkem i motivací. Mohou prokázat čerstvě nabyté znalosti ze stavebního oboru, který studují,“ uvedl Milan Juklíček.
„Vyhlašováni jsou první tři místa a dále také cena za architektonické řešení. Kromě lákavých finančních a věcných cen jsou vítězové prezentováni v různých stavebních a odborných periodikách,“ dodal Milan Juklíček.

Při tvorbě projektů jde studentům ponechána absolutní tvůrčí volnost, a tak jsou předkládány hodnotící komisi různé projekty od rodinného domu přes administrativní centra, hotely až po domy zvláštního určení.

Každý odevzdaný projekt prochází podrobným hodnocením šestičlenné odborné komisi, která se skládá ze tří architektů, odborníka na stavební konstrukce a odborníka na ekonomiku, proveditelnost a účelnost. Jednotliví členové komise hodnotí projekty samostatně, odděleně a nezávisle.

Uspěla i studentka Lucie z Rybitví

Jednu z předních pozic v letošním šestém ročníku obsadila také studentka Střední odborné školy stavební  Rybitví. Lucie Kremličková obsadila druhé místo se svým projektem startovacích bytů.

První příčka patřila Pavlovi Pavlasovi ze Střední průmyslové školy stavební Havlíčkův Brod. Třetí místo vybojoval Jan Kašpar ze Střední průmyslové školy stavební Hradec Králové.
Příští ročník bude další výzvou

„Naše škola se Soutěže o nejlepší ročníkovou práci ze systému Liapor zúčastňuje již od jejího prvního ročníku. Vždy se umístila na předních pozicích v silné konkurenci stavebních škol z Vysokého Mýta, Náchoda, Havlíčkova Brodu, Hradce Králové i Sokolova,“ sdělila Renata Petružálková, ředitelka Střední odborné školy stavební a Středního odborného učiliště stavebního Rybitví.

„I v tomto ročníku patřilo opět druhé místo naší studentce Lucii Kremličkové, po loňském stejném umístění Jakuba Šimerdy,“ řekla Renata Petružálková. „Vítězství tentokrát patřilo havlíčkobrodským studentům, ale i příští ročník bude velkou výzvou pro další studenty naší školy. O zapojení do soutěže pod odborným vedením zkušených vyučujících mají studenti velký zájem. Vítají možnost předvést své schopnosti a dovedností získané studiem na naší škole a zároveň prezentují kvalitu výuky,“ prohlásila ředitelka Střední odborné školy stavební a Středního odborného učiliště stavebního Rybitví Renata Petružálková.

Monika Suchá