Ve východních Čechách přibyly od počátku roku přes čtyři stovky obyvatel. Tentokrát ale nikoliv díky přistěhovalcům ze zahraničí – imigrantů kvůli krizi ubylo, hlavní zásluhu na tom mají nově narozené děti.

V celých východních Čechách se narodilo v prvním pololetí šest tisíc dětí. Po odečtení zemřelých obyvatel tak činil zv. přirozený přírůstek téměř 600 obyvatel. Dalších pět tisíc lidí se sice na východ Čech přistěhovalo, ještě více se jich však odstěhovalo pryč. Sečteno, podtrženo, výsledkem je zmíněný přírůstek čtyř set Východočechů.

Ale to jen díky Pardubickému kraji, který přistěhovalce stále láká – a to včetně zahraničních dělníků z Vietnamu, ukrajiny či Mongolska. Stěhují se sem i obyvatelé Královéhradeckého kraje, a to ve větší míře nežli obráceně.

„Počet obyvatel Pardubického kraje v posledních letech roste, i když stále pomalejším tempem. Na tomto růstu má podíl i přírůstek stěhováním. Postupně ale klesá vliv zahraniční migrace,“ řekla Hedvika Fialová z Českého statistického ú­řadu.

V Královéhradeckém kraji však počet obyvatel kvůli velkému vystěhovávání naopak klesl, podobně jako ve většině ostatních krajů. Celorepublikově sice obyvatel přibylo, ale jen díky několika regionům – vedle Pardubického kraje či Prahy zejména kvůli devítitisícovému nárůstu obyvatelstva středních Čech.

Ubývá migrantů i dětí

Hospodářská krize a nedostatek práce zamával s počty zahraničních migrantů.

Například do Královéhradeckého kraje od ledna do června přišlo z ciziny jen 322 lidí, naopak 614 do zahraničí odešlo. Loni ve stejném období přišlo do kraje 616 cizinců, a předloni dokonce 1434.

Bohužel ale máme za sebou také největší baby boom, tedy vysokou porodnost předchozích let. Pokud se tedy opětovně nezvýší přistěhovalectví ze zahraničí, hrozí, že obyvatel regionu začne ubývat. To ukazuje i graf projekce vývoje obyvatelstva Česka do roku 2065.

„Další období ukážou, jak se bude porodnost dále vyvíjet a jak se projeví faktory, jako je snížení mateřské,“ řekl svitavský demograf Petr Dědič.

Očekávaná struktura přírůstku obyvatel do roku 2065