Česká obec sokolská si vybudovala pozici nejúspěšnější tělovýchovné organizace. Za otce zakladatele jsou považováni Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner. Jejich odkaz se těší oblibě ve více než tisíci obcí po celé republice. Sokol v Česku dává vyžití 160 tisícům členů v 80 sportech.

„Význam Sokola nejen pro sportování, ale i naši státnost snad nemusím zdůrazňovat. Nejstručněji, přitom nejvýstižněji jej popsal první prezident Československé republiky Tomáš Garrigue Masaryk: ‚Bez Sokola by nebylo legií, bez legií by nebylo Československa‘,“ připomněl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Psali jsme:

U příležitosti 160. výročí Sokola vytvořil uznávaný streetartista Michal Škapa unikátní grafiku s názvem Nazdar!
Sokol slaví 160 let! Dostal dárek, který pomůže opravit sokolovny po celém Česku

V Pardubicích je Sokol od června 1863, svou činnost ale zahájil až o čtyři roky později. Začátky sportovci neměli jednoduché. První cvičení se konala ve zdarma propůjčené chodbě městské reálky.

Když sokolové začali rozvíjet svou činnost, vznikla také potřeba vlastních prostor. Proto v roce 1877 zřídila obec letní tělocvičnu na Olšinkách. Vlastní sokolovny se Pardubáci dočkali až v roce 1923. Rozvíjel se v ní například volejbal, basketbal či gymnastika a atletika.

Snahy oddílu však překazili Němci, kteří sokolovnu obsadili. Během druhé světové války se tak sportovci museli přesunout do jiných tělocvičen.

Později byla činnost Sokola zastavena úplně. I toto období však jednota překonala a v roce 1989 přišla vysněná změna. Na sjezdu v lednu 1990 Sokol obnovil svou činnost, převzal zpět sokolovnu i hřiště a funguje dodnes.

Ve středu 16. února uplynulo 160 let od chvíle, kdy slavný spolek vznikl. „Tento den je pro nás jednou z prvních významných akcí letošního roku, kdy si připomínáme 160 let od založení Sokola. Pro naši župu bude vyvrcholením pořádání akce s názvem Sokolgym v červnu v pardubické Enteria areně. Toho by se mělo jen v rámci hromadných skladeb zúčastnit přes 1 700 cvičenců z celé České republiky,“ představila záměry Sokolské župy Východočeské-Pippichovy tajemnice Lenka Pařízková.

Zdroj: Nikola Remešová

Významné výročí si připomněly také Pardubice. Na budově krajského úřadu vlála sokolská vlajka a celá budova bývalé reálky se zahalila do barev sokola.

Pod hlavičkou Tělocvičné jednoty Sokol Pardubice I nyní funguje oddíl basketbalu, florbalu, jógy, moderního sportovního karate, sokolské všestrannosti, sportovní gymnastiky, turistiky a volejbalu.

„Tímto symbolickým gestem chceme ukázat, že si vážíme role Sokola nejen v historických momentech našich dějin, ale i v rámci podpory sportu pro všechny. Sokol má na mnoha městech a obcích nezastupitelnou úlohu v rámci sportovního, ale i společenského a kulturního života,“ dodal Netolický.

Zájemci z celé republiky mohou přijít 16. února darovat krev do Tyršova domu v Praze.
Sokol slaví 160 let. Jubileum připomene hromadným odběrem krve v Tyršově domě

Další akcí, kterou si nadšenci připomenou výročí, je hromadný odběr krve. Celorepubliková akce Sokolská kapka krve má své zástupce i v Pardubicích. „Sokolové byli vždy s naší republikou spojeni i v jejích těžkých chvílích. Chceme pomoci také nyní, v době spojené s omezeními v důsledku pandemie covidu-19, a pokusit se omladit základnu dárců krve,“ informovali zástupci pardubického Sokola.