„Chování člověka, který útočí takovým způsobem, může být dáno ideologií, zaslepeností, výchovou, ale také poruchou osobnosti," říká ředitel Pedagogicko-psychologické poradny v Pardubicích Jiří Knoll k napadání Rodinného centra Kašpárek a jeho šéfky.

Podle jeho názoru bude složité pachatele odhalit. Pokud je hnán ideologií, mohl by se objevovat na akcích podobně zaměřených lidí a prozradit se. „Je-li jeho chování dáno nějakou psychiatrickou poruchou a jde o dlouhodobý skrytý záměr toho člověka, bude jeho odhalení velice těžké," domnívá se Jiří Knoll.

Oceňuje postoj hlavní napadené Olgy Pavlů, která prohlásila, že se nemíní kvůli útokům přestat veřejně angažovat. „Pokud to, co dělá, vnímá jako své poslání, tak by se toho neměla vzdávat," domnívá se ředitel poradny.

„Mnoho z nás se ocitne v situaci, kdy nám někdo vyhrožuje, nebo překonáváme jiné překážky. Své vlastní přesvědčení bychom neměli ani ve složité situaci opouštět," uzavírá Jiří Knoll.