Na svém doktorskému výzkumnému projektu totiž pracuje také na Institute of Science and Technology in Art při Vídeňské akademii výtvarného umění. Jeho přírodovědné analýzy historických artefaktů ze slitin mědi z nejrůznějších světových muzejních sbírek navazují na archeologické výzkumy v Egyptě. V rámci projektu analyzuje například artefakty z Umělecko-historického muzea ve Vídni, Britského muzea v Londýně nebo pařížského Louvru. Přímo v Egyptě spolupracuje s Českým egyptologickým ústavem, Káhirskou univerzitou a zahraničními archeologickými expedicemi.

„V současné době ale platí v Egyptě zákaz vývozu jakéhokoliv archeologického materiálu do zahraničí. Proto je nutné velkou část analýz uskutečnit přímo v Egyptě. Materiál se zpracovává v terénu, například na starověkém pohřebišti v Gíze nebo Abusíru, nebo v archeometrických laboratořích Francouzského institutu orientální archeologie v Káhiře,“ konstatoval Jiří Kmošek.

Ve své disertační práci se zaměřuje na ranou metalurgii mědi ve starověkém Egyptě a Nubii s využitím nejmodernějších analytických metod. Zkoumá metalurgický materiál z 3. až 2. tisíciletí před naším letopočtem a využívá nejmodernější metody.