O tom, že věda může být i zábavná, se mohou přesvědčit zájemci sami na veletrhu vědy, který umožní nahlédnout do tajů vědy a techniky.

Prodejní výstava

Na středu je navíc na pardubické univerzitě připraven také populárně-naučný program plný her, zábavy a pokusů, který začne v osm hodin ráno a skončí ve čtyři odpoledne. Až do pátku mohou zájemci z univerzity i veřejnosti zavítat na prodejní výstavu a přehlídku nejnovější zahraniční odborné literatury. V zasedací místnosti na děkanátu Fakulty chemicko-technologické bude otevřeno ve středu a ve čtvrtek od 10 do 18 hodin, v pátek pouze do 12 hodin.

Akademická obec Univerzity Pardubice i odborná veřejnost tak má jedinečnou možnost nahlédnout do aktuální nabídky prestižních světových vydavatelství odborné a vědecké literatury.

Markéta Markovicsová