Mělo by jít o zhruba 11 hektarů vodní plochy, která je i zanesena v územním plánu a navíc se má jednat o poslední chybějící protipovodňové opatření na ochranu města před stoletou vodou.

„Stavba jezera bytostně souvisí i se stavbou důležitého severovýchodního obchvatu. Obchvat povede hned vedle, několik metrů nad zemí, a bude na zásypy tělesa komunikace potřebovat okolo 300 000 metrů krychlových zeminy, kterou můžeme odtěžit z jezera,“ vysvětlil lídr hnutí Naše Pardubice Filip Sedlák s tím, že by se tímto způsobem dalo ušetřit až 250 milionů korun.