„Ten je nejen nabídkou služeb a pomoci lidem jakkoli sociálně potřebným či jejich blízkým, ale zároveň i nabídkou a ukázkou prevence při předcházení a minimalizování sociálních problémů občanů, ukázkou možných řešení problémů již vzniklých či přetrvávajících, možností zmapování sféry sociální pomoci na Pardubicku i přiblížení jejího fungování a jejího využití pro každého z nás,“ vysvětlil za pořádající Kulturní centrum Pardubice Radek Novák.

Letos se v programu veletrhu objeví i blok přednášek, na kterých se spolupodílela městská policie, například na téma trestně právní odpovědnost, drogy, šikana, rasismus či internetová šikana. Seniorům pak bude věnována přednáška o trestné činnosti páchané právě na nich a o tzv. Signálu v tísni.
Kromě přednášek je pro návštěvníky připraven také doprovodný program. Vstup na akci je zcela zdarma.