Aby si vojáci osvojili a zdokonalili standardní operační postupy a komunikační a informační tok, cvičí se v Centru simulačních a trenažérových technologií v Brně. V těchto činnostech se zdokonalovala také šedesátka vojáků z 141. praporu logistiky.

Velitelé jednotek a jejich štáby ve virtuálním prostředí, které simuluje reálné bojiště, řeší situace, problémy a incidenty, se kterými se mohou na operacích opravdu setkat.

To vše za využití výpočetní techniky a specializovaných softwarů. „Jedná se o skupinu programů, které zajišťují veliteli a jeho štábu detailní přehled o bojišti, situaci a podřízených jednotkách,“ informoval kapitán Radoslav Jež z Centra simulačních a trenažérových technologií. Vedení a řízení boje i při simulaci zahrnuje zpracování a vydání bojových rozkazů podřízeným jednotkám a následné řízení jejich činnosti.

„Výhodou je možnost detailního sledování a vyhodnocení cvičení, jelikož každé rozhodnutí velitele se v simulaci konkrétně projeví a je zaznamenáno stejně jako komunikace mezi všemi zúčastněnými prvky. Díky tomu lze odhalit slabá místa a vyvarovat se podobných chyb v budoucnu,“ vysvětlil Jež. Další výhodou je finanční úspora při výcviku, jelikož technika, podřízené jednotky a opoziční síly jsou simulované.

Cvičením pardubičtí vojáci navázali na dubnový výcvik, který absolvovali v areálu kasáren Letiště Pardubice. „Pro účely simulace reálných podmínek prostředí vedení operace jsme v areálu kasáren rozvinuli místo velení praporu a tím vytvořili zázemí nezbytné pro činnost hlavního místa velení a zvládnutí procesu plánování bojové činnosti,“ popsal cíle a průběh nácviku major Zdeněk Novák z 141. praporu logistiky.

Muž se ve studené vodě potápěl pro mobilní telefon.
Cizinec v Bajkalu lovil mobil