Dopoledne bylo v místním hostinci slavnostní zahájení, přivítání přítomných a byl přestaven bohatý kulturní program. Místní ženy připravily pro tuto společenskou akci krásné a chutné zákusky. V úvodním slově starosta obce mimo jiné vzpomněl na první písemné zmínky o obci, které jsou z roku 1436. U slavnostního oběda se poté sešlo kolem120 rodáků a přátel obce. Byla to velká radost, neboť přítomní zavzpomínali na své prožité mládí a zážitky v obci. Při této příležitosti předal starosta obce Miloslav Švejda nejstarším rodákům a přátelům obce květiny a jednou z nejstarších rodáků byla i pani Emilie Ivančová.

Odpoledne na letním parketu poté došlo k velké událost na malé obci. Katolický farář Lubomír Pilka z Přelouče vysvětil prapor obce, kde na praporu v zelené hlavě je položen zlatý bukový list a pod listem v zlatém poli černé mlýnské kolo. Další prapor se vysvětil místním hasičům u příležitosti 115. výročí založení sboru v obci.

Kulturní program dále pokračoval na parketu vystoupením mažoretek z Ronova nad Doubravou, které získaly titul vícemistryň Evropy a heligonkářů. Přítomní rodáci si také za přítomnosti starosty prohlédli obecní úřad a celou malebnou vísku Pardubického kraje.

Na večer na tanečním parketu hrála k tanci i poslechu kapela pod vedením Josefa Pecky z Turkovic.Všichni se báječně bavili a kolem půlnoci přítomní vypustili lampion štěstí s přáním, aby se opět po pěti letech sešli jako nyní a to od Chomutova až po Zábřech na Moravě a ve zdraví.(pk) Zasílá Pavel Kalina.

Pavel Kalina