1827 zachvátil požár v Dašicích během jedné hodiny 35 stavení a osm ve Velkolánském

1877 se narodil JUDr. František Stodola, od 1918 notář v Holicích

1883 se narodil Ladislav Seifert, profesor na pardubické reálce, od 1914 pak na pardubickém gymnáziu

1884 se narodil František Hlaváček, náměstek ředitele Okresní nemocenské pojišťovny v Pardubicích

1889 se narodil Ladislav Lochman, majitel někdejšího knihkupectví pod Zelenou branou v Pardubicích

1900 se narodil Čestmír Šmíd, místoředitel družstva Budoucnost v Pardubicích

Z historie Dašic.
Z HISTORIE: Prodávali koně i krávy. Starobylé dašické náměstí bylo rušným místem

1906 se narodil v Jankovicích František Voves, hudební pedagog a skladatel, sbormistr a dirigent orchestru VČD

1916 zemřel rodák ze Zminného Antonín Emanuel Meliš, původně hudební publicista v Praze, potom zemědělský praktik a pokusník ve Vesce

1927 se narodil v Pardubicích doc. PhDr. Jaroslav Teplý, CSc., pedagog UPa a regionální historik

1928 se narodil v Břehách MUDr. Ladislav Novotný, lékař, emeritní primář TV lékařství v Č. Budějovicích

1930 způsobil blesk katastrofální požár pardubického lihovaru (značná hmotná škoda, naštěstí žádné lidské oběti)

1932 se narodil v Pardubicích Bohuslav Ondráček, hudební skladatel, dirigent, producent a aranžér

Matěj Dostál, 19. června 2023, 3350 g, 50 cm, Hostovice - Pardubice.
Podívejte se na miminka narozená v Pardubickém kraji v 25. týdnu roku 2023

1932 zemřel v Pardubicích Emanuel Kokeš, majitel panství v Čívicích, zakladatel Kokešova

1936 byl v Komárově odhalen pomník padlým v I. světové válce

1938 byl dán do provozu silniční nadjezd z Nádražní do Hlaváčovy ulice v Pardubicích

1938 zemřel František Šlíma, dlouholetý starosta v Moravanech

1944 zemřel PhDr. Milan Hodža, 1935-35 československý premiér, čestný občan města Pardubice

1950 rozhodla vláda o zřízení Vysoké školy chemické v Pardubicích (od roku 1953 Vysoké školy chemicko-technologické)

1991 zemřel Jaroslav Pfleger, od r. 1979 herec Východočeského divadla

1999 zemřel MVDr. Miroslav Knol, emer. přeloučský veterinář

Dašice na starých pohlednicích z archivu pana Vladimíra Stibora.