Údajné plagiátorství na Univerzitě Pardubice řešili poslanci i ministryně školství. A padaly docela ostré výroky. Třeba poslanec Jiří Zlatuška dokonce vyzýval k odstoupení rektora Miroslava Ludwiga.

Podle rektora ovšem byly tyto výroky vyneseny bez důkladné znalosti celého problému. Kauzou se nyní zabývá etická komise, která by měla vynést verdikt patrně do konce října.

„Nejprve se celou záležitostí zabýval interní audit, který řeší pracovněprávní vztahy. Nyní ji prošetřuje etická komise. Nakonec se ale vše bude muset stejně řešit na půdě fakulty, jelikož rektor má omezené pravomoci na to, aby někoho propustil, snížil mu plat
a podobně. Veškeré kroky, které jsem doposud mohl učinit, jsem učinil," vysvětlil Miroslav Ludwig.

Jak probíhá práce etické komise?
Komisi jsem jmenoval 29. srpna a ona začala střelhbitě pracovat. Scházela se se všemi zúčastněnými a bez jakéhokoliv zásahu dospěje  k nějakému závěru. Hodně jsme přemýšleli, jak vybrat komisi tak, aby nemohla být zpochybněna a byla nezávislá. Jsou v ní zkušení odborníci, kteří mají autoritu odvozenou od akademických obcí svých fakult 
a kteří mohou danou věc posoudit.

Už komise nějak rozhodla?
Etická komise dosud nevydala svůj verdikt. Já budu samozřejmě rád, pokud bude znám co nejdříve. Ale nechci zasahovat ani do termínu, kdy rozhodnutí vydá, protože ta kauza je opravdu složitá. Předseda komise mi poslal zprávu, že nyní se budou zabývat formulováním závěrečného protokolu. Předpokládám, že do konce měsíce bychom měli mít oficiální závěr, který budu respektovat. Padni komu padni.

Existuje proti verdiktu etické komise nějaký opravný prostředek?
Porušení pracovního řádu řešil interní audit. Ten dospěl k závěru, že se nepodařilo prokázat vědomé porušení řádu. Pak nastupuje rovina etická, která je na akademické půdě vnímána velmi citlivě. A komise by měla právě posoudit, jestli došlo k porušení etického kodexu. Nebude říkat, zda někdo porušil autorský zákon. Na tuto otázku může dát odpověď pouze nezávislý soud. Nechci v této chvíli předjímat, k jakému závěru etická komise dospěje, ani jak s touto informací naloží na fakultě, až 
s ní budu závěry etické komise projednávat.

O co v kauze jde?
V březnu letošního roku se jeden z odborných asistentů Katedry elektrotechniky, elektroniky
a zabezpečovací techniky v dopravě obrátil na akademický senát univerzity s žádostí o přezkoumání podezření z plagiátorství, kterého se měli údajně dopustit před dvěma lety školitel specialista jeho disertační práce, vedoucí jeho katedry, ale také děkan Dopravní fakulty Jana Pernera a nynější děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky.

Kauzy se jako první chytl poslanec a bývalý rektor Masarykovy univerzity v Brně Jiří Zlatuška, který vás dokonce vyzýval k rezignaci. Měl jste možnost si s ním celou situaci vysvětlit?
Osobně jsem s ním ještě nemluvil. Poslal jsem mu dopis na vysvětlení. Známe se dlouho a až se potkáme, tak není důvod, abych si to s ním nevyříkal z očí do očí. Myslím, že si to určitě nějak vysvětlíme.

Měla by podle vás takový případ projednávat Poslanecká sněmovna nebo by to mělo zůstat na půdě univerzity?
Tohle je obtížné komentovat. Myslím, že to není věc, která by se musela řešit v parlamentu. Ovšem k par-lamentní demokracii patří, že každý poslanec může vést interpelaci na jakékoliv téma. Z mého hlediska byla interpelace poslance Františka Váchy, když ještě není znám závěr etické komise, předčasná.

Vnímáte to tak, že se z této kauzy stala taková politická hra a už se neřeší podstata problému?
Podstatu problému řeší momentálně etická komise, já se jím zabývám se vší vážností již dlouho. V médiích a Poslanecké sněmovně už se podstata neřeší, tam se úplně vytratila. Na univerzitě ale tato záležitost dořešena být musí.

Berete celý případ jako snahu poškodit vaši osobu?
Nevím, jestli měl někdo zájem poškodit mou osobu. Nicméně některé výroky, které se objevily, poškodit dobré jméno mé i univerzity opravdu mohou. Nečekal jsem, že někdo z tak mála informací vyvodí tak radikální závěry.