„Na veřejném projednání samozřejmě nebudeme chybět a doufám, že možnosti říci své protiargumenty využije co nejvíce lidí,“ řekla náměstkyně primátora Pardubic zodpovědná za životní prostředí Jiřina Klčová.

Společnost AVE CZ usiluje o obnovu spalovny řadu let. Její záměr je spalovnu modernizovat a spalovat v ní ročně 20.000 tun nebezpečných odpadů, které by svážely z celé republiky. Město i pardubický kraj záměr odmítá.

Psali jsme již:

Boj proti spalovně pokračuje.
Lidé se mohou vyjádřit ke spalovně v Rybitví. Chystá se další veřejné projednání

„Své stanovisko bude město hájit i na veřejném projednání vlivu stavby na životní prostředí,“ sdělila mluvčí města Nataša Hradní.

„Když už město propáslo možnost spalovnu odkoupit a tím zamezit obnovení jejího provozu, což považuji za fatální chybu, musíme stále v rámci zákonem daných možností udělat maximum pro to, aby nám v budoucnu spalovna neznepříjemňovala život. V minulém volebním období coby náměstek primátora, který měl v gesci životní prostředí, jsem pro to dělal maximum a moje snaha bude pokračovat i nyní,“ uvedl nový primátor Pardubic Jan Nadrchal.

Po třinácti letech vznikla nová petice proti obnovení provozu spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví. Petici vytvořily občanské iniciativy a obce, kterých se obnovení spalovny týká. Zástupci obcí avizují, že napadnou proces hodnocení vlivu na životní pros
Spalovna v Rybitví? AVE chce rozptýlit obavy lidí, ti ale dál podepisují petici