TechnoPark Pardubice
TechnoPark Pardubice vznikl v roce 2004 jako komanditní společnost. Komanditisty jsou Pardubický kraj, Univerzita Pardubice a společnost Free Zone, v níž drží Pardubice třicet procent akcií. Tyto subjekty do projektu vložily jen stotisícové částky, ale nemají rozhodovací pravomoci. Komplementářem a ovládající firmou je akciová společnost TechnoPark Management. Jeden ze zakladatelů firmy TechnoPark Management Jiří Kovář před časem zemřel.

Společnost TechnoPark Pardubice, která je od 15. února v úpadku, dluží 244 milionů korun. Po včerejším přezkumném soudním jednání k vyhlášenému konkurzu a schůzi věřitelů to řekl dosavadní insolvenční správce David Letošník.
Zda bude majetek firmy stačit na uspokojení věřitelů, zatím není jasné.

„Byly přezkoumány a zajištěny všechny přihlášené pohledávky v plném rozsahu. Nedošlo k žádnému popření," uvedl David Letošník. Původní seznam pohledávek dosahoval výše 505 milionů korun. Částka však byla snížena, neboť některé sumy byly omylem započítány dvakrát.

Vědecký park

Firma TechnoPark Pardubice otevřela v roce 2008 v průmyslové zóně vědecký park a podnikatelský inkubátor.
Moderní haly se nikdy celé nenaplnily a společnost nebyla schopna splácet své dluhy. Největší věřitel, společnost Geosan Group, zvažovala podání návrhu na insolvenční řízení již od roku 2011. Soudně se pokusila vymoci část dluhu, ale TechnoPark Pardubice splácel jen po velmi malých částkách.
Výstavba hal stála 450 milionů korun, z toho 300 miliony přispěla Evropská unie. Společnosti se s problémy dařilo pět let dodržet unijní podmínky a nemusela vracet dotace.


TechnoPark stále funguje, pronajímá haly, výnosy však na úhradu dluhů nestačí. „Bude záležet na tom, za kolik se zpeněží majetková podstata, jejímž hlavním aktivem je nemovitý areál. Od toho se bude odvíjet poměr uspokojení jednotlivých věřitelů, prioritní jsou zajištění věřitelé," konstatoval David Letošník. Zástavní právo na objekty a pozemky uplatnily společnosti Geosan Group, Free Zone a Raiffeisenbank.

Porušili zákon?

Do insolvenčního řízení s TechnoParkem vstoupilo také krajské státní zastupitelství. „Nemusí to nutně znamenat, že byl porušen zákon. Státní zastupitelství ale chce mít informace o úpadku firmy, která získala evropské dotace a za níž stojí i veřejné instituce," poznamenal státní zástupce Miroslav Elich.
Na včerejším jednání hlavní věřitel Geosan Group odvolal Davida Letošníka. Novou insolvenční správkyní se stala advokátka Martina Jinochová Matyášová.