Největší stavba, co obec pamatuje

„Začínáme zřejmě nejrozsáhlejší stavbu v historii Dobříkova, a to čistírnu odpadních vod a s ní související kanalizaci. Výběrového řízení na dodavatele stavby se zúčastnilo patnáct firem z celé republiky, vyhrálo sdružení firem VH – projekt, jehož lídrem je pardubická společnost EVČ,“ upřesnil starosta obce Jiří Svatoš. Cena investiční akce dosáhne podle výpočtů sumy 36,989 milionu korun, dokončení je stanoveno již na první čtvrtletí příštího roku, což je docela „ostrý“ termín. „Devadesát procent nákladů hradí státní zemědělský intervenční fond z Programu obnovy venkova, zbytek částky naše obec. Již nyní se konají přípravné práce, konkrétně máme v obci geometry, kteří vytyčují trasu pro kanalizaci. Zároveň se také vyhledávají některé potřebné uložené sítě. A už po dvacátém srpnu očekáváme nástup stavebních dělníků a techniky,“ připomněl současný stav Jiří Svatoš. Vesnici tedy bezpochyby čekají mimořádně rušné podzimní měsíce.

Přitom se nezapomene na obyvatele Dobříkova ani s jinými akcemi, nejen stavebním ruchem a hlukem. Kromě jiného se například na podzim předpokládá odhalení pomníku Rusům, kteří zemřeli ve vesnici v roce 1813, možná i za účasti představitelů ambasády Ruské federace v Praze. Nejbližší sešlostí se stane „Ukončení léta v rytmu Havaje“, celovesnická párty pořádaná místními hasiči pro každého obyvatele toužícího po muzice a zábavném programu.