Oznámil to včera krajský úřad s tím, že žadatelům bude vyplaceno celkem 76 milionů korun, které zajišťuje ministerstvo životního prostředí. „Do čtvrté výzvy bylo zaregistrováno 934 žádostí o dotaci. Finanční prostředky získá 733 žadatelů. Ostatní buď nesplnili podmínky dotace, nebo sami odstoupili,“ sdělila krajská radní Hana Štěpánová.

Dotace je určena pro fyzické osoby na výměnu stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním. Ve 4. výzvě se vztahuje na staré kotle na pevná paliva v rodinných domech na území Pardubického kraje, které nesplňují emisní třídu 3, 4 nebo 5 podle ČSN EN 303-5. Pátá výzva kotlíkových dotací by měla být v Pardubickém kraji vyhlášena letos v září.

V této výzvě již nebude možné poskytnout dotaci na kotle na uhlí ani na kombinované kotle na uhlí a biomasu. Podporovány budou kotle na biomasu, kondenzační plynové kotle a tepelná čerpadla.