První, třináctikilometrový úsek dálnice z Opatovic do Časů se otevře podle původních předpokladů již letos v prosinci a práce zde finišují.

"Na stavbě úseku D35 Opatovice – Časy probíhají závěrečné práce. Na nejdelším mostě stavby – estakádě přes Labe - byly právě dokončeny statické zátěžové zkoušky, při kterých byly jednotlivé jízdní pruhy střídavě zatěžovány vozidly o celkové váze 350 tun. Zkoušky, které provedl Kloknerův ústav ČVUT v Praze podle aktuálních výsledků proběhly úspěšně," uvedlo ŘSD na svých stránkách.

Zároveň v těchto dnech probíhá pokládka asfaltových vrstev. "Na km 13,900 – 16,250 jsme použili speciální asfaltovou směs se sníženou hlučností, což řidiči určitě ocení," dodalo ŘSD.

Podívejte se ve videu na stav prací na úseku D35 z Opatovic do Časů:

Zdroj: Youtube

Stavbaři pokračují i v terénních úpravách a ve výsadbě zeleně. Celkově má být na zmíněných 13 kilometrech vysazeno přes 2 000 stromů a 80 000 keřů. V souvislosti se zprovozněním úseku D35 Opatovice – Časy ŘSD chystá vybudování světelného signalizačního zařízení v Sezemicích a Časech a také úpravu vodorovného a svislého značení v Horních Ředicích. 

Legenda k úseku D35 Opatovice - ČasyLegenda k úseku D35 Opatovice - ČasyZdroj: ŘSD

"V červnu byla dokončena nosná konstrukce obou mostů přes Labe a probíhala pokládka izolace či instalace zábradlí. Ke zprovoznění části přeložky I/36, nadjezdu na I/36 u Časů, silnice II/298 na MÚK Rokytno a nadjezdu na silnici III. třídy mezi Borkem a Újezdem u Sezemic došlo 1. 7. 2021. V srpnu následovalo zprovoznění nadjezdů mezi Borkem a Bukovinou nad Labem a mezi u Chotčí a Dolními Ředicemi. Na trase stále probíhá pokládka konstrukčních a asfaltových vrstev či instalace protihlukových stěn. Ke zprovoznění stavby dojde 15. 12. 2021," informovalo ŘSD.

Více o stavbě D35 mezi Opatovicemi a Ostrovem včetně souvisejících článků najdete zde:

Z nového mostu se nabízí i pěkný výhled na Kunětickou Horu
FOTOGALERIE: Nad dálnicí D35 mezi Ředicemi a Chotčí se otevřel nový most

Naproti tomu stavbu mezi Časy a Ostrovem protáhne oproti původním předpokladům komplikace na mostu nad dvoukolejným železničním koridorem u Uherska, který dělníci stavějí netradiční metodou. Právě včera se tady navíc stala havárie při betonáži mostu, kdy konstrukce poklesla a byl kvůli tomu z bezpečnostních důvodů takřka zastaven provoz na železničním koridoru. 

O včerejší závadě a omezení provozu na koridoru jsme psali zde:

Stavba mostu pro D35 nad koridorem. Více ve videu
VIDEO: Kvůli poklesu mostu pro D35 při jeho betonáži stojí u Uherska koridor

Původně chtělo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zprovoznit druhý úsek z Časů do Ostrova už v létě 2022, nakonec na něj první auta pravděpodobně vjedou až na přelomu let 2022 a 2023. Zpoždění způsobily už dřívejší komplikace při stavbě mostu u Uherska.

 „Je tu nestabilní a vlhké podloží. Původně navržené technické řešení by tak bylo za běžného provozu na koridoru z hlediska statiky nebezpečné, proto se to muselo změnit,“ vysvětlili nedávno silničáři.

Dvousetmetrový nadjezd nad železničním koridorem je velmi náročnou stavbou, která si žádá zvláštní technologické řešení. Podél železničního koridoru je na každé straně stavěna jedna polovina nadjezdu, následně se části pootočí a dělníci je propojí nad železnicí.

Podívejte se ve videu na stav prací na úseku D35 Časy - Ostrov:

Zdroj: Youtube