Most za 115 milionů korun je navržen jako integrální rámová konstrukce o jednom poli s rozpětím 31 metrů a délkou přemostění 28 metrů. Rámová příčel je navržena jako spřažená ocelo-betonová konstrukce.

Stavbaři začali rekonstruovat most přes nově zdvoukolejněnou trať v Doubravicích. Starý most čeká kvůli špatnému technickému stavu demolice a bude nahrazen novým přemostěním.
FOTO, VIDEO: Most přes trať v Pardubicích půjde v příštím roce k zemi

Stavební práce na silničním mostu probíhají v souběhu se stavbou Správy železnic, která pracuje na zdvoukolejnění železniční trati Pardubice – Rosice nad Labem – Stéblová.

Mostovka se osazovala během svátečních dní, kdy probíhala výluka na železniční trati Hradec Králové – Pardubice, a to po oba dny. Stavbaři za pomocí dvou jeřábů přemístili jednotlivé díly integrální rámové konstrukce, přičemž rozpětí dosahuje 31 metrů s délkou přemostění 28 metrů. Konstrukce je tvořena ocelovými plnostěnnými nosníky a zákrytovými deskami, což tvoří jakousi podlahu mostu.

„Jsme ve fázi dvou traťových výluk na železniční trati mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. Je potřeba osadit portály kuložení hlavních nosníků,“ řekl Radek Soukup, mostní technik Ředitelství silnic a dálnic.

Zdroj: Michal Žampach

Tento most je specifický tím, že se zde dříve nacházel most třípólový a nyní bude nahrazen přes 30 metrů dlouhým přemostěním bez podpěr, tak aby nevadily průjezdnímu profilu železniční trati. Integrální rámová konstrukce má výhodu v tom, že je subtilnější, než co tu byla dříve.

Tento typ konstrukce byl už dříve použit při výstavbě mostu u Parama, kde se rozšiřovala vozovka přes hlavní železniční koridor.

„Předpokládáme, že kompletní osazení mostovky bude na konci srpna, kdy se ještě budou betonovat římsy a v plánu jsou i další traťové výluky,“ Deníku uvedl Radek Soukup, mostní technik Ředitelství silnic a dálnic.

Další potíže na Poděbradské. O víkendu tudy neprojede MHD

Celá akce se odehrála v souběhu s výlukou Správy železnic, která tu pracuje na modernizaci železniční trati Pardubice - Rosice nad Labem – Stéblová a nový most se řidičům otevře v plánovaném termínu listopadu letošního roku.