„Pravě provádíme betonáž spodní části pylonu mostu přes Labe na stavbě Severovýchodního obchvatu Pardubic. Dokončeno je prvních 10 metrů a další 50 metrů výšky nás ještě čeká,“ informovalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které za stavbu zodpovídá.

Mostaři už také zahájili výsuv prvního taktu nosné konstrukce. Nová konstrukce se pohybuje rychlostí 10-12 metrů za hodinu. Celý most se skládá z osmi taktů, první takt o délce 32 metrů váží zhruba 800 tun.

Stavba severovýchodního obchvatu Pardubic jde podle silničářů zatím dle plánu. Obchvat za jeden a půl miliardy korun má být hotov za rok a půl.

Vizualizace. Dominantou stavby Severovýchodního obchvatu Pardubic bude most přes Labe.
VIDEO: Severovýchodní obchvat Pardubic z ptačí perspektivy. Podívejte se

Dělníci v okolí budoucího obchvatu také pracují na odvodnění komunikace.

„Tak abychom omezili negativní dopady spojené s vypouštěním odpadních vod z budovaného obchvatu Pardubic je veškeré odvodnění komunikace svedeno do dešťových usazovacích nádrží,“ popsalo ŘSD.

Jejich primárním cílem je zachytit všechny mechanické nečistoty a hlavně případný úniky ropných látek.

Stavební dělníci aktuálně dělají hrubé zemní práce, dokončují přeložky sítí a provádějí odvodnění na celé délce trasy.

Na ulici Hradecké, směrem na Staré Hradiště, řidiči projíždějí přímo stavbou. Silničáři tam vytvořili provizorní rozšířenou komunikaci, aby mohli zachovat obousměrný provoz. To bude trvat do poloviny příštího roku. „Pak přehodíme dopravní omezení na další polovinu komunikace, obousměrný provoz zůstane zachovaný, pouze tam bude nižší rychlost a nějaké stavební činnosti v okolí komunikace,“ sdělil za ŘSD Stanislav Král.

Pardubičtí řidiči mohou už několik měsíců pozorovat, jak roste severovýchodní obchvat.
Obchvat Pardubic: Nejdelší zavěšený most v Česku dělníci budují z hladiny řeky

Jde o dosud největší silniční zakázku v Česku v režimu Design & Build. To znamená, že firma stavící obchvat postupuje podle projektu, který sama zpracovala. Na dokončení celé silnice má firma 27 měsíců, tedy více než dva roky. Skončit má na jaře 2025.

Severovýchodní obchvat

Obchvat bude měřit 4,2 kilometru a spojí sídliště Cihelna a Dubina. Začne u kruhové křižovatky blízko supermarketu Globus, pokračovat bude Poděbradskou a Bohdanečskou ulicí. Dále povede terénem u slepého ramene Labe, překříží Hradeckou ulici, celý obchvat poté vyústí na kruhovém objezdu na Dubině.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které je investorem stavby, očekává, že po jeho zprovoznění ve městě výrazně poklesne tranzitní doprava.

Nová silnice má odklonit tranzitní dopravu od okolí nádražím a z Hlaváčovy ulice a tím i zklidnit provoz v centru města.