Čtvrteční státní svátek opět připomněl Den boje za svobodu a demokracii. 17. listopadu v roce 1939 došlo k uzavření českých vysokých škol nacisty a k popravě devíti představitelů studentských organizací. O padesát let později, v roce 1989 začaly studentské protesty, které spustily sametovou revoluci. Ta nakonec vedla k pádu komunistického režimu a přeměně politického zřízení na demokratické principy. K urychlení těchto změn přispěl rozpad bývalého Východního bloku a narůstající nespokojenost obyvatelstva s ekonomickou a politickou situací v zemi. Dnes po dvaadvaceti letech demokracie se ptáme naší poroty: „Jak nyní hodnotíte polistopadový vývoj”?

Tomáš Pelikán,
ředitel dopravního podniku
„Listopad” přinesl neomezené možnosti, lidé mohou svobodně podnikat, cestovat a vyjadřovat politické názory. Jako všude ale s sebou kapitalismus přinesl i své problémy a dopady, které nyní pociťujeme.

Romana Vojířová,
ředitelka Kulturního centra
Díky sametové revoluci máme nyní svobodu. Ale polistopadový vývoj je katastrofický. Každá revoluce vyplaví špínu, která by měla sednout, ale u nás si bohužel zatím nesedá. Především ve vysoké politice.

Lumír Sokol, 
provozovatel klubu Ponorka
Za tu dobu se podařilo rozkrást republiku, protože byl měkký zásah proti nomenklaturním kádrům a jejich nástupcům. Je ale dobře, že zde aspoň trochu demokracie funguje, můžeme cestovat a také zmizela šeď padesátých let.