„Hlavním posláním výstavy je podpora silného technického odvětví s dlouhou historií nejen v regionu Pardubic, spolupráce studentů s praxí a prezentace významných zaměstnavatelů technických oborů v regionu,“ uvedla manažerka výstav a akcí společnosti PVV Marcela Mužátková.

Letos se výstava zaměřuje především na software, řízení a automatizace a techniku. Partnery jsou Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice, Střední průmyslová škola elektrotechnická a VOŠ Pardubice, DELTA – střední škola informatiky a ekonomie Pardubice a SŠ aplikované kybernetiky Hradec Králové. (als)