Bude se zde konat i dnes. „Soutěž je určena žákům od šestých tříd základní školy až po studenty posledních ročníků škol středních,“ řekla gestorka tohoto klání, členka Zastupitelstva Pardubického kraje Jana Smetanová. Studenti prostřednictvím svých projektů zkoumají vědecké problémy z oblasti fyziky, chemie, biologie nebo životního prostředí. „Práce na projektech podněcuje zájem dětí o vědu a techniku, učí se smysluplně využívat volný čas,“ konstatovala radní Pardubického kraje Jana Pernicová s tím, že pro vítěze krajského kola a jejich vedoucí je připraven týdenní zájezd do Francie.