Policie je nyní členěna do osmi ředitelství podle bývalých krajů a Pardubice spadají pod Hradec Králové, nejpozději do roku 2012 by však měly mít krajské ředitelství vlastní, stejně jako ostatní nově zřízené kraje.

Sídlit by mělo v budově stávajícího okresního policejního ředitelství v ulici Na Spravedlnosti, kde funguje i policejní škola. V proluce naproti přes ulici má vyrůst i krajský justiční palác.

První architektonický náčrt je výsledkem tzv. objemové studie, která zjišťovala, zda by se po rekonstrukci do objektu vůbec všechny tři instituce – okresní policie, krajská policie a policejní škola vůbec vešly. Výsledek byl kladný a jednomyslně s ním souhlasili krajští radní, stejně jako pardubický magistrát. Studii zpracovávali architekti Miroslav Řepa a Jan Třeštík. Vměstnat všechny tři instituce pod jednu střechu se podařilo i díky nástavbě dalšího patra. Kraj studii za 700 tisíc korun zaplatil i přesto, že policie je institucí státní. Kraj se snaží zřízení krajského ředitelství policie i krajského soudu uspíšit.

„Studie potvrdila reálnost toho, že areál formou nástavby a celkovou rekonstrukcí objemově splňuje podmínky, které ze strany policie či policejní školy byly uplatněny. Je to efektivní a levnější řešení než např. kupování pozemku a výstavba nového objektu. Je to tradiční místo pro policii v krajském městě a navíc naproti přes ulici vznikne i krajský justiční palác,“ řekl vicehejtman Roman Línek.

Vizualizace sice není definitivní podobou rekonstruovaného paláce, ale projekt přestavby se od objemové studie nejspíš hodně „odpíchne“ a výsledek mu bude podobný. „Lišit se může jen v detailech,“ poznamenal Línek.

Rada Pardubického kraje toto řešení jednomyslně podpořila a uložila hejtmanovi Ivo Tomanovi a vicehejtmanovi Romanu Línkovi projednat výsledky studie s ministrem vnitra a policejním prezidentem.

„Jsem rád, že toto řešení má podporu i primátora Pardubic Jaroslava Demla a dalších autorit a věřím, že se nám podaří společně získat pro realizaci této cesty ke krajskému ředitelství i ministra vnitra Ivana Langera a českou policii,“ dodal Línek.

Na jednání koncem ledna za účasti policejního prezidenta, vicehejtmana Pardubického kraje, primátora města Pardubic a dalších bylo konstatováno, že nejvhodnějším řešením pro umístění krajského ředitelství v Pardubicích je rekonstrukce a nástavba stávajícího areálu Vyšší policejní školy Ministerstva vnitra ČR a Okresního ředitelství Policie ČR v Pardubicích v ulici Na Spravedlnosti. Vzhledem k nezbytnosti ověření technické reálnost tohoto záměru se Pardubický kraj rozhodl zadat a zaplatit zpracování tzv. objemové studie. Ta byla realizována Ing. Arch. Miroslavem Řepou a Ing. Arch. Janem Třeštíkem.

Z připravované reformy Policie České republiky mimo jiné vyplývá, že ke dni 1. ledna 2012 by mělo být postupně vytvořeno 14 oblastních (krajských) správ Policie ČR. Představitelé krajů byli požádaní o spolupráci při zajišťování vhodných prostor pro umístěních těchto správ a to především tam, kde doposud nejsou zřízeny – tedy i v Pardubickém kraji.