Vlak EuroCity Praha urazí cestu z pražského hlavního nádraží na varšavskou centrální stanici poprvé s cestovním časem pod 8 hodin. Nově nabídne také přepravu vozíčkářům nebo cykloturistům.

Linka spojující Prahu s Varšavou, která bude v Pardubickém kraji stavět pouze v krajském městě, patří k mezistátním trasám, kde v posledním desetiletí došlo k jednomu z nejvýraznějších zrychlení dopravy.
Časová úspora oproti jízdnímu řádu před 10 lety je přibližně jedna hodina. Od vzniku samostatné České republiky představuje zrychlení mezi českou a polskou metropolí dokonce asi dvě hodiny.

Mezi Prahou a Ostravou dosahuje vlak průměrnou rychlost přibližně 113 kilometrů v hodině, v celé trase pak zhruba 99 kilometrů v hodině. Expresní spojení Prahy a Varšavy má potenciál zrychlovat také v budoucnosti, a to díky rekonstrukci a zvýšení rychlosti na několika úsecích , v Pardubickém kraji konkrétně na Ústeckoorlicku.