Pardubačka Kristýna Andršová jezdí do Prahy za prací minimálně třikrát týdně. „Jezdím vlakem, abych ten čas na cestě mohla využít k práci. V autě bych si emaily nevyřídila,“ vyjmenovala jeden z důvodů cestováním vlakem. „Ale i tak na cestách trávím dost času. Jakékoliv zrychlení uvítám,“ dodala mladá žena, která na cestě za prací stráví zhruba dvě hodiny.

Plány na zrychlení železniční tratě mezi Prahou a Pardubicemi Správa železnic už má.

Vysokorychlostní trať (VRT), která podle železničářů povede z Prahy podél dálnice D11, by se u Chlumce nad Cidlinou měla stočit do Pardubic a druhá pokračovat přes Hradec a Trutnov až k polské hranici. Momentálně odborníci pracují na studii proveditelnosti.

Hlavní část nového dvojkolejného mostu se přesouvá nad Labe.
Nový železniční most v Pardubicích ušetří cestujícím čas. Čekejte ale výluku

„V oblasti Chlumce nad Cidlinou by měla být budována odbočka směrem na Pardubice, což by zkrátilo jízdní dobu z Pardubic do Prahy přibližně o dvacet minut. Na tuto část je nyní zpracována studie proveditelnosti a Správa železnic proto v této fázi seznamuje kraje s navrhovaným řešením,“ potvrdil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, kterému SŽ představila aktuální plány příprav. 

Z Pardubického hlavního nádraží do toho v hlavním městě by cestující dojeli zhruba za půl hodiny.

Nejedná se však jen o samotnou vysokorychlostní trať, ale celkově o koncepci napojení dalších vlaků a řešení zastavování mezinárodních rychlíků tak, aby lidé mohli z rychlíků snadno přestoupit.

„Pokud chceme opravdu zajistit urychlení a usnadnění dopravy i ze vzdálenějších sídel, tak je nutné, aby bylo možné poměrně snadno přestupovat z regionálních vlaků na ty vysokorychlostní a opačně. Cílem má být zvýšení konkurenceschopnosti železniční dopravy oproti automobilové, což se nepodaří, pokud budou muset cestující složitě přestupovat,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš.

Ambiciózní plány železničářů nesmí ohrozit rozvoj obcí. Hejtman nechce, aby projekt dopadl stejně jako plánovaný kanál Dunaj-Odra-Labe.

„Viděli jsme, že velký ambiciózní projekt, který nakonec nebude ani realizován, zablokoval na dlouhá léta rozvoj měst a obcí, jelikož byla vymezena poměrně široká územní rezerva, do které nebylo možno zasáhnout a řadě obcí tato rezerva zcela zastavila možnost výstavby a tím i rozvoje,“ upozornil hejtman Netolický s tím, že chce další plány se Správou železnic konzultovat.

Zástupci Pardubického kraje se shodují na tom, že v případě napřímení trati z Hradce Králové přes Pardubice směr Chrudim, by mohly vybrané vlaky do Prahy být výchozí z Chrudimi. „Stávající řešení úvratí je velmi nešťastné. Neumožňuje prodloužení zvažovaných posilových vlaků Praha – Pardubice do Chrudimi. Cestující by se tak v případě napřímení trati do Chrudimi dostali až do Prahy za 50 minut, což je v rámci stávajícího nastavení nereálné,“ zmínil Netolický.

Modernizace pardubického uzlu běží na plné obrátky, finišují práce ve výškové budově.
Eskalátory jsou hit. Některá zrekonstruovaná místa u nádraží Pardubáci neuvidí

Nové tratě by měly vést většinou v nové stopě a být dvoukolejné, ulevilo by se tak i stávajícím koridorům. „Kromě výstavby vysokorychlostní železnice, která nás propojí s Evropou, se chceme zaměřit na posilování kapacity stávajících tratí, které už teď nestačí provozu, který na nich jezdí,“ doplnil ministr dopravy Martin Kupka.

K zahájení výstavby této zvažované 15kilometrové odbočky by se prý mohlo případně začít ale až někdy po roce 2030.

„Pokud my všichni z východních Čech potáhneme za jeden provaz, tak by naše nová vysokorychlostní železnice mohla sloužit od roku 2033,“ před časem sdělil Martin Kolovratník, pardubický poslanec a člen Správní rady Správy železnic.

České vysokorychlostní tratě mají navíc zapadnout do evropské expresní sítě železnice. Výrazně tak zrychlit spojení třeba do Drážďan, Berlína, Vídně nebo Vratislavi.

Přestavba železničního uzlu Pardubicemi

Už nyní železničáři v Pardubicích pracují na odstranění úzkých hrdel, která často způsobovala zpoždění. Zdvojkolejnění trati mezi Hradcem Králové a Pardubicemi cestujícím mezi krajskými městy cestu urychlí asi o 7 minut. Po dokončení prací na novém mostě přes Labe by se měla železnice dočkat odstranění „špuntu“, který dříve jednokolejný úsek Rosice - Pardubice hlavní nádraží představoval. Modernizovány jsou také všechny přejezdy.

Stavba nové zastávky Pardubice centrum zná svého zhotovitele a může začít. Cestujícím se tak v polovině příštího roku zlepší dostupnost středu města.
Vlakem až do centra Pardubic. Nová zastávka bude stát 53 milionů

„Budeme moci vyjíždět a odjíždět současně z Rosic do Pardubic a do Chrudimi. Budeme mít dvě koleje a tím zkapacitníme odjezdy a příjezdy,“ doplnil náměstek stavební správy Správy železnic Radomil Novák s tím, že hotovo bude 19. prosince.

Zdroj: Čížková Nikola

Nový most umožní také vyšší traťovou rychlost, která se ze současných 120 kilometrů v hodině posune až na 160 kilometrů za hodinu. Aby ji ale vlaky mohly využívat, musí být na trase nový zabezpečovací systém ETCS. Ten plánuje Správa železnic nainstalovat v následujících letech.