Rychleji a bez čekání na křižující vlak. Tak by se mělo za pár let cestovat mezi Pardubicemi a Hradcem.

Umožní to zdvoukolejnění trati mezi městy, které připravuje Správa železniční dopravní cesty. Nejdříve přijde na řadu první etapa, která zahrne výstavbu druhé koleje a modernizaci zabezpečovacího zařízení mezi Opatovicemi a Stéblovou. „S výstavbou se počítá v letech 2011 a 2012,“ uvedl František Čejka z odboru strategie Generálního ředitelství Českých drah.

Dodal však, že zahájení stavby mohou ohrozit případné potíže s výkupem pozemků.

„Záměr přinese zkrácení cestovní doby mezi Hradcem a Pardubicemi o dvě až pět minut. Nový úsek už bude navíc postaven na vyšší rychlost. Podstatnou výhodou je odstranění křižování vlaků, protože vlaky se budou míjet v tomto úseku. To zvýší plynulost a bezpečnost dopravy i stabilitu jízdního řádu,“ řekl ředitel hradeckého Krajského centra Českých drah Roman Moravčík.