Právě v tomto období mají pracovníci krajské hygienické stanice plné ruce práce s kontrolováním vod. Týká se to jak nádrží, tak koupališť. Problematičtější jsou obecně koupací oblasti a koupaliště ve volné přírodě, kde jakost vody je odvislá od místních a klimatických podmínek. U koupališť umělých, kde voda prochází systémem funkční úpravy vody, není riziko pro koupajícího tak významné.

„V minulém týdnu byly v Královéhradeckém kraji odebrány první vzorky vod. Kontrolujeme celkovou úroveň provozu včetně kontroly v oblasti jakosti vody,“ uvedla Hana Andresová, tisková mluvčí krajské hygienické stanice. Nejčastější příčiny vedoucí k zákazu koupání jsou z důvodu zhoršení smyslově postižitelných vlastností, překročení hygienických limitů mikrobakteriálních ukazatelů a výskyt vodního květu.

„Obecně za Královéhradecký kraj lze hodnotit loňskou sezonu jako atypickou, vzhledem k nepřízni počasí. Většina provozovatelů koupališť ve volné přírodě předčasně ukončila provoz,“ dodala Andresová.

V tuto chvíli záleží jen na počasí, zda hladiny vod zůstanou v pořádku.