Pardubice – Poslední měsíce to vypadalo, že projekt rekonstrukce pardubického přednádraží bude definitivně uložen k ledu. Nové vedení města se ho však nyní snaží zachránit. A to hlavně proto, aby Pardubice nepřišly o dotaci ze švýcarských fondů ve výši téměř 90 milionů korun.

Co dál s projektem?

Rada města Pardubice v pondělí schválila návrh, jak dál s tímto projektem naložit.

„Za poslední dobu byly na přednádraží zpracovány čtyři studie. Z nich byly odborníky doporučeny dvě a my jsme z nich vybrali jednu, kterou necháme dál rozpracovat podle současných požadavků," nechala se slyšet náměstkyně pardubického primátora Helena Dvořáčková.

„V aktualizovaném projektu přednádraží by se oproti minulým studiím jednalo jen o tu část území, na které není nutné zpracovat změnu územního plánu," informovala náš Deník náměstkyně.

„Jedná se zatím o první etapu projektu. To znamená, že jsme řešili jen bezprostřední okolí před nádražím, ne žádné další návazné křižovatky, obchvaty, podchody či terminály," vysvětlil pardubický primátor Martin Charvát.
„Aktualizovaný návrh by měl zároveň zohlednit připomínky všech dotčených stran. Hlavním kritériem je, aby tento projekt nevybočil z vymezeného území," upřesnila Helena Dvořáčková.

„Do projektu přednádraží jsme se pustili také proto, že švýcarský donátor vyšel vstříc žádosti města o prodloužení termínu realizace. Celá akce by měla být hotová do konce roku 2016," konstatoval náměstek pardubického primátora Jan Řehounek.

Neztratit ani den

„Stavět by se mělo začít v roce 2016. Samotné práce by měly být hotové za osm měsíců. Jsme si vědomi toho, že je to velmi krátká doba. Rozhodující ale bude, jestli se tento projekt vůbec podaří rozhýbat. V tomto směru je časový harmonogram velmi kritický. Vyčerpali jsme veškeré časové rezervy a pohybujeme se na hraně. Nesmíme ztratit už ani den," zdůraznil primátor.

„Žene nás hlavně zodpovědnost za téměř devadesát milionů, o které by město jinak přišlo," uzavřel Martin Charvát.

Markéta Markovicsová