Východočeská galerie usiluje o doplnění sbírky obrazů, kreseb, grafik, plastik či fotografií o díla současných umělců.

Kvalitní starší díla autorů z druhé poloviny 20. století mívají ceny už mimo možnosti galerie, ale také tady se občas vyskytnou příležitosti na doplnění sbírek. Další oblastí zájmu galerie se stala také architektura a design, které jsou spojené s naším regionem. „Náš sbírkový fond má čtyři hlavní pilíře: české výtvarné umění, současné umění, nákupy z výstav a významná díla spjatá s regionem," vysvětlila ředitelka Východočeské galerie Pardubice Hana Řeháková.

„Ocenili bychom, kdybychom měli v rozpočtu galerie každý rok stabilní částku určenou na nákup děl, ze které bychom mohli vycházet. Pokud bychom spoléhali pouze na dary, časem by vznikla ve sbírce velká mezera," dodala Hana Řeháková.

Galerie také jmenovala poradní tým, který tvoří přední historici umění a ředitelé významných galerií z České republiky. Ti budou vybírat díla. „Máme dnes tu výhodu, že tvorba sbírky výtvarného umění pro další generace není podmíněna žádnými politickými tlaky. Díla mohou v rámci našich finančních možností vybírat odborníci," řekl náměstek hejtmana Roman Línek.

Do sbírek v Pardubicích se podařilo v minulosti získat i některé velmi cenné soubory děl, jejichž cena časem výrazně vzrostla.
„Jsou to například díla Bohuslava Reynka, Karla Malicha nebo Jiřího Tomana. U některých je současná cena oproti nákupní 100 až 500 násobně vyšší. Věřím, že další výběr bude proveden dobře a odborníci vytipují díla, která se stanou významným obohacením sbírek," dodal Línek.

V letošním roce má Východočeská galerie na nákup nových děl částku jeden milion korun.