„Ačkoliv je hláska o pár metrů nižší než Zelená brána, byla vybudována stejně jako zámek na navážce a vyhlídka se nachází o něco výš,“ uvedl ředitel Východočeského muzea Tomáš Libánek. Z věže, která měří 50 metrů (vyhlídka je ve 30 metrech), je při dobrých podmínkách dohled minimálně na 20 kilometrů. Na vyhlídku vede 172 schodů, vstupné bude za 30 korun.

Nižší podlaží hlásky slouží jako depozitáře zoologie, paleontologie, ornitologie a textilu, její součástí je i část expozice archeologie. Původní tvrz ani vodní hrad neměly dominantní konstrukci věže. Hlavní budovou byl palác na místě dnešního severního křídla zámku. Až Vilém z Pernštejna nechal vybudovat hodinovou věž v severovýchodní části, dále severovýchodní bašty a na západní straně stavbu budoucí hlásky s točitým schodištěm. Tato stavba však převyšovala prostor severního křídla pouze střechou. Definitivní podobu získala až po tom, co Pernštejnové v roce 1560 prodali Pardubice Královské komoře – při úpravách stavitele Ulrica Aostalliho de Sala na konci 16. století, kdy zámek získal přibližně současnou podobu. Věž měla sloužit jako dominanta objektu, byla věží hlásnou (proto hláska), z níž se kontrolovalo okolí a hlásilo případné nebezpečí, například příchod nepřátelských vojsk.