Loňský pokles tržeb farmářů o 20 procent, zatímco hypermarkety zůstaly prakticky na úrovni roku 2008. Vybíjení dojnic a prasat, výkupní cena mléka či brambor nižší, než činí samotné výrobní náklady.

Východočeští farmáři toho prostě mají dost a říjnové protesty, kdy vylévali mléko do polí, na jejich bezútěšné situaci nic nezměnily. Chystají se demonstrovat znovu. Tentokrát ale méně kontroverzně.

„V březnu, až sleze sníh, se postavíme před hypermarkety, jejichž obchodní praktiky nás ničí nejvíc, a budeme letákovými akcemi oslovovat samotné zákazníky,“ řekl včera na tiskové konferenci krizového štábu krajské agrární komory Oldřich Vašina.

„Kromě řepky se stala každá komodita prodělečná,“ uvedl Vašina. Kvůli vybíjení dobytka farmáři omezují i setí obilovin na krmné účely.
Vedle demonstrací před hypermarkety ve všech krajských městech v republice chtějí v polovině března uspořádat demonstraci i před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v Brně. Tam očekávají účast až 500 farmářů. Nastavené benefity řetězců podle farmářů diskriminují mlékárny i zemědělské podniky.

„Půjdeme se před úřad zeptat, co udělal, zda zjistil, že není porušován zákon, který platí od 1. února. A v každém krajském městě na současnou situaci před vybraným supermarketem upozorníme spotřebitele. Mohlo by se na každém místě sejít 100 až 200 lidí,“ dodal Oldřich Žďárský z krizového štábu.

Podle ředitelky Agrární komory v Pardubicích Jarmily Vlasákové demonstrace podporují až dvě třetiny zemědělských podniků i jednotlivě hospodařících farmářů.

„Dnes mlékárny platí za litr mléka okolo sedmi korun, zemědělci požadují alespoň o korunu víc. Za těchto okolností nejsou schopni dlouho vyrábět,“ uvedl Žďárský.

Farmářům vadí, že řetězce diktují dodavatelům nevýhodné podmínky. Často musejí prodávat výrobky pod cenou, pokud si chtějí smlouvy se supermarkety udržet. Zemědělci také upozorňují na to, že řada – často nekvalitních – potravin se do Česka zbytečně dováží, například v případě másla 30 procent pocházelo z ciziny.

Základní ukazatele vývoje českého zemědělství

Masivní propad zisku – index meziročně mínus 650 %
• 2007 + 13,7 mld. Kč
• 2008 + 9,7 mld. Kč
• 2009 odhad + 1 až 2 mld. Kč de jure

Masivní propad tržeb ze zemědělských komodit v běžných cenách
• 2007 … 120 mld. Kč
• 2008 … 117,1 mld. Kč
• 2009 odhad – 20 mld. Kč (příklad: obilí – mínus 10 mld. Kč, mléko – mínus 6 mld. Kč)
• meziroční cenový index za 3 čtvrtletí 2009 je 75,2, tedy čtvrtinový propad, z toho:
o v rostlinné produkci 67,8
o v živočišné byl index 84,9

Závěr:
Bez úhrady dotací by bylo zemědělství ztrátové.
Stávající úroveň farmářských cen neumožňuje podnikat stejně, jako v jiných odvětvích.
Bez úhrady dotací zemědělcům by se nutně zvýšily ceny potravin.
Zde je odpověď, proč je pro AK prioritou rozpočet – doplňkové přímé platby a národní dotace (ze státního rozpočtu).

Základní ukazatele vývoje české ekonomiky HDP se v meziročním srovnání propadl
• v 1. čtvrtletí o 4,2 %
• v 2. čtvrtletí o 4,7 %
• v 3. čtvrtletí o 4,1 %.

Zemědělství má největší propad HDP (3. čtvrtletí v běžných cenách)
• obchod - 2,9 %
• pohostinství a doprava - 5,2 %
• zemědělství - 22,8%
• stavebnictví, peněžnictví a další služby mají přírůstek

Inflace se vlivem poklesu cen potravin snižuje
• míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen se postupně snižovala od 5,9 % v lednu až na 1 % v prosinci

Závěr:
Zemědělství nese na svých bedrech rozhodující díl dopadů krize na občany
Zde je odpověď, proč západní země uznaly zemědělství za rezort hodný zvláštního zřetele a rozhodly o významných dodatečných podporách farmářů.

Cenové nůžky v potravinové vertikále se rozevírají
• ztráty farmářů na příjmech z prodeje hlavních komodit přesáhnou 20 %
• ztráty zpracovatelů na příjmech z prodeje potravin budou do 5%
• ztráty obchodníků na příjmech z prodeje potravin budou do 3%

Závěr:
Nespravedlivě rozdělený profit v potravinové vertikále se prohloubil v neprospěch zemědělců

Vývoj hlavních komodit

Obiloviny
Sklizeň – 3. nejvyšší od r. 1990 – přesáhla 7,7 mil.t. O 0,6 mil méně než v rekordním roce 2008.

Ceny obilovin se však meziročně snížily o 41 %. Výpadek v příjmech zemědělců tak bude mezi 9 a 10 mld. Kč. Říjnová cena potravinářské pšenice 2008 – 3829 Kč/t, v roce 2009 – 2698 Kč/t.

Domácí uplatnění nenalezlo 1,7 mil.t obilovin a bylo exportováno. (prosinec 2008-listopad 2009). Je to téměř o půl milionu tun obilí více než ve srovnatelném období roku 2008, kdy byla rekordní sklizeň. To souvisí s rapidním ubýváním stavů hospodářských zvířat, s téměř volným pádem živočišné produkce.

Vývoj výrobních nákladů a prodejních cen u pšenice – viz tab. č.2 a graf č.3 a 4.

Řepka
Sklizeň výrazněji přesáhla milion tun, stejně jako v roce 2008. Cena řepky se však meziročně propadla o 27,4 %. Výpadek v příjmech očekáváme více než 2 mld.Kč. Říjnová cena řepky v roce 2008 byla 8863 Kč/t, loňská 6281 Kč/t. Vývoj nákladů a prodejních cen je v tabulce č.3 a grafu č.5.

Mléko
Nákup mléka dosáhl do konce listopadu 1780 mil.l, meziroční snížení činí 33 mil.l. Národní
kvóta zůstala nenaplněna cca o 2 %.

Cena mléka se meziročně snížila o 29,3 %. Jestliže v roce 2008 byla např. říjnová cena mléka jakostní třídy Q 7,82 Kč/l v roce 2009 to bylo 6,02 – v prosinci došlo ke „zlepšení“ na 6,44 Kč/l. Podle analýzy ÚZEI se nákladová cena pohybuje v rozmezí 7,90 – 8,20 Kč/l. Propad příjmů za mléko očekáváme asi 6 mld.Kč.

Vývoj výrobních nákladů a prodejních cen u mléka je v tabulce č.4 a grafu č.6.
Dlouhé období nízkých farmářských cen mléka vede k neustálému poklesu stavu dojnic a v roce 2009 ke strmému pádu- mezi lednem a prosincem jich ubylo cca 25 tis. Tabulka č.5 a graf č.7.Ve vývozu přibývá surové mléko s ohledem na vyšší ceny a solidnější jednání zahraničních mlékáren.

Vepřové maso
Produkce vepřového masa se neustále snižuje vlivem dlouhého období podnákladových cen.
Jestliže v roce 1989 byl stav prasat 4,7 mil. Kusů, v roce 2000 to bylo již jen 3,7 mil.ks. Ke dni soupisu v roce 2008 to bylo jen 2,4 mil.ks a v letošním roce očekáváme něco kolem 2 mil.ks.
Pokud vezmeme vývoj stavů od r. 2004 (vstup do EU) do roku 2008, tak došlo ke snížení počtu chovaných prasat celkem o 22,2 %, tj. o 693,5 tis. ks. Za rok 2009 se stavy propadly celkově o dalších 19 % a soběstačnost výroby poklesne na 60 až 65%. Abychom vůbec mohli výkrm prasat v ČR realizovat, jsme závislí na dovozech selat ze zahraničí. Toto odvětví je prakticky rozvrácené.
Vývoj výrobních nákladů a prodejních cen je v tabulce č.6 a grafu č.8.
Meziročně se v třičtvrtěletním srovnání zvýšil dovoz živých prasat o 41,86 % a vývoz se snížil o 41,09 %. Podobně dovoz vepřového masa se zvýšil o 17,39 %. Výroba vepřového masa se meziročně snížila z 290 na 260 tis.t, to je o 10,3 %.

Výkrm skotu
Výkrm skotu je dlouhodobě ztrátový a má podstatný vliv na celkový výkon odvětví a chovu skotu. Tabulka č.7 a graf č.9. Očekáváme pokles výroby hovězího masa asi o 5 % ve srovnání s rokem 2008.

Závěry:
Rok 2009 přinesl větší dynamiku v poklesu rozměru českého zemědělství, z čehož profituje zahraniční kapitál.
Rostou dovozy potravin, roste negativní vlivu obchodní politiky obchodních řetězců a vzrůstá nezaměstnanost na venkově (náklady na 1 nezaměstnaného z veřejných rozpočtů = 118 tis. Kč).
Saldo agrárního zahraničního obchodu bude záporné v řádu 29 mld. Kč.
Například dovoz masa celkem bude v řádu 16 mld. Kč (v r. 2008 za 14 mld. Kč) se záporným saldem 10 – 11 mld. Kč.
Například u mléka (poslední komodita živočišné produkce, v níž jsme soběstační) jsme vykazovali ještě v r. 2003 obchodní saldo u mléčných výrobků 5 mld. Kč, za minulý rok to bude už jen 1 mld. Kč.

Data: Agrární komora