Petiční akce

Zároveň byla spuštěna petiční akce. „Obyvatelé krajského města tak mají právo vyjádřit se k tak závažnému záměru, který se bezprostředně týká jak jejich kvality života, tak i bezpečnostních rizik, které z toho plynou," uvedli v prohlášení aktivisté.

„Radnice bohužel o celé problematice spíše mlčí," posteskli si aktivisté.
„Vyzýváme tedy tímto vedení města, aby zahájilo kroky k uspořádání místního referenda v bezprostředně dotčených obvodech města. Pokládáme za přirozené, že obyvatelé mají právo se k tak závažnému záměru vyjádřit. Naše země se nenalézá ve válečném stavu, abychom museli bez jakékoli veřejné diskuse akceptovat rozhodnutí o zřízení výcvikového střediska posádek vrtulníků na území našeho města," apelovala členka krajské rady Strany zelených v Pardubickém kraji Zdeňka Plecháčková.

„Dodržování územního plánu a výšky hladiny akustického tlaku v blízkosti obytné zástavby musí být samozřejmostí pro všechny subjekty podnikající na území Pardubic. Pokud se tomu již nyní neděje, je zodpovědností vedení města, aby v této věci bez zbytečné prodlevy zjednalo pořádek. Měření hladiny akustického tlaku v několikaletých intervalech považujeme za naprosto nedostatečné a k systematickému pozorování krajně nevhodné. Samozřejmostí by měla být měření s maximálně měsíčními rozestupy," podotkli aktivisté.

„Rozhodně nesdílíme obavy primátorky města, že by odmítnutí vojenského výcvikového střediska mělo za následek zánik civilního letiště," sdělila koordinátorka občanských sdružení zapojených do protestu Alena Janáková.

Markéta Markovicsová