Proti této výjimce se již odvolaly některé spolky a obce. Celou záležitost tak bude řešit Ministerstvo životního prostředí. Své odvolání v zákonné lhůtě zaslaly například organizace Greenpeace či Hnutí Duha. Podle těchto organizací nesplňuje provozovatel základní důvody, proč by měla být výjimka udělena.

Organizaci Greenpeace navíc na rozhodnutí krajského úřadu vadí řada dílčích věcí. Například že v řízení prý byla společně se čtyřmi dalšími účastníky omezena na svých právech. Podle Greenpeace úředníci porušili správní řád, když dali vlastníkovi elektrárny možnost doplňovat do spisu další materiály i po lhůtě pro podání podkladů, zatímco dalším účastníkům nedali možnost na tyto nové skutečnosti reagovat.