Tradiční doprovodnou akcí je Loučení s ptáky organizované Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky. Probíhat bude od 9 do 12 hodin a příchozí se mohou těšit na pozorování ptactva stativovými dalekohledy na dně vypuštěného rybníka, a to i s odborným výkladem, dále uvidí odchyt ptáků do nárazových sítí a ukázku kroužkování. Centrem dění budou stany postavené na Polákově poloostrově.

"Během výlovu můžete rovněž navštívit stánek Lesů ČR s jejich doprovodným programem nejen pro děti. Připraveno bude několik stanovišť, kde se návštěvníci dozví o životě v lese a ve vodě, vyzkouší si poznávání stromů, ptáků a chytání ryb. Ani v letošním roce nebude chybět rukodělná dílna," zvou organizátoři akce.