„K výpadku došlo kvůli technickému selhání zařízení Českých drah v Moravanech. Následkem této poruchy došlo vzápětí k odpojení vedení velmi vysokého napětí, které zásobuje Pardubicko a Choceňsko. Technici závadu v několika minutách odstranili. Jelikož se ale jednalo o vedení velmi vysokého napětí, výpadek postihl pochopitelně větší oblast," uvedla mluvčí elektrárenské společnosti ČEZ Šárka Beránková.

Část krajského města se tak  ocitla bez proudu – výpadek postihl třeba i AFI Palác. „Celé centrum zhaslo, zastavily se eskalátory, vypadly platební terminály a rozsvítilo se nouzové osvětlení. Ve výtazích naštěstí nikdo nezůstal," napsala do redakce čtenářka Aneta Novotná.