Naražení do otevřených dveří automobilu či najetí pod kola projíždějícímu vozidlu. Zkušenost, kterou má z ulice 17. listopadu spousta cyklistů.

Nebezpečná situace se konečně začala řešit.

„Silnice, vedoucí přes Pardubice směrem od Hradce Králové na Chrudim, je nejen místem, kterým projede mnoho aut denně, ale také důležitou spojnicí severních a jižních částí města pro pěší a cyklisty. Na 17. listopadu, kde je to nejkritičtější, zcela chybí infrastruktura,“ uvedl Jan Jirásek z občanského sdružení Město na kole.

Po celé ulici parkují vozidla v obou směrech, cyklisté se tak musí vmáčknout do úzkého koridoru a riskovat, že je smete řidič právě zaparkovaného vozidla.

„Část cyklistů jezdí po silnici v dostatečném odstupu od parkujících vozidel, čímž ale znemožňují automobilům jejich předjetí. Většina však ohrožuje vlastní bezpečnost tím, že se snaží uvolnit prostor a jede nebezpečně blízko vedle zaparkovaných vozidel,“ popsal Jirásek známou peripetii.
Nedořešený je také průjezd přes křižovatku na Masarykově náměstí u AFI Paláce.

Řešení na dohled?

Správa a údržba silnic Pardubického kraje a samotný kraj připravily projekt, který má problémy silnice od Hradce Králové kolem univerzity, přes centrum města až na Chrudim odstranit.

„Stavba je rozdělena do šesti etap, polovina stavby má stavební povolení, u zbytku se toto dá zajistit v krátké době,“ informoval ředitel Správy a údržby silnic (SÚS) Pardubického kraje Miroslav Němec.

Opatření počítá s vyřešením problémů kolem parkování, cyklistické i pěší dopravy, dožilých povrchů vozovek i městské zeleně. Ulici Hradeckou, 17. listopadu a Jana Palacha trápí také nadměrné hodnoty hluku a pravděpodobně i polétavého prachu.

„Je potřeba zajistit finanční částku 347 milionů korun v projektantských cenách. Samozřejmě ceny ověřené soutěží by v současné době byly na polovině až dvou třetinách cen projektantských,“ sdělil Miroslav Němec.

Ředitel SÚS Pardubického kraje ale upozornil, že uvedená částka pokrývá prakticky veškerou silniční síť na území Pardubic v souhrnné délce deseti kilometrů.

Převod na město

Pardubice chtějí krajskou silnici nebo alespoň její část dostat od kraje do svého majetku. Už o ni požádaly. Pro náměstka primátorky Martina Bílka je cyklodoprava v Pardubicích prioritou a za cyklopruhy na 17. listopadu v obou směrech bude bojovat.

Správa a údržba silnic je připravena s převodem na město souhlasit. Funkci primární spojky ve směrech na Hradec Králové a na Chrudim již neplní.
„Převod stavby a pozemků musí schválit orgány města a kraje, příslušné orgány musí vydat rozhodnutí o vyřazení silnice do sítě místních komunikací. Upozorňujeme však, že město má daleko menší možnosti získávání finančních prostředků na modernizaci než kraj,“ konstatoval Němec.

Pokud bude ulice 17. listopadu města, mohli by tamější parkující řidiče kontrolovat městští strážníci. Nyní tam může úřadovat pouze státní policie, kterou ale na tomto místě není vidět příliš často.

Lidé tak nedodržují povolenou půlhodinu parkování zdarma a spoléhají na to, že státní policii nepotkají.

(svp)