1661 poškodil blesk zdivo na jižní straně věže Zelené brány

1852 se narodil František Hodys, 1893-98 profesor na reálce v Pardubicích

1858 se narodil Josef Smrtka, býv. senátor za pardubickou župu

1870 se narodil v Sezemicích Ferdinand Diviš, náměstek ředitele Zemské banky v Praze

1877 se narodil v Pardubicích Jaroslav Hostovský, velkoobchodník v Budapešti

1891 zemřel František Gaksch, který byl v letech 1855-70 profesorem reálky v Pardubicích

1900 se narodil herec Bedřich Bittl, který v letech 1945-48 působil ve Východočeském divadle v Pardubicích

1905 byl jmenován čestným občanem Přelouče kníže Jiří z Lobkovic, zemský maršálek

1909 se narodil v Přelouči JUDr. Jaroslav Sluka, soudce a právní publicista

1922 se narodil Jaromír Jelínek, 1961-76 předseda oddílu basketbalu RH Pardubice

1924 se narodil v Litětinách František Kováříček, hudební režisér Československého rozhlasu a profesor pražské Konzervatoře

1930 koncertovala v Přelouči Česká filharmonie za řízení Václava Talicha

1961 se narodil Leoš Svárovský, šéfdirigent Komorní filharmonie Pardubice, nositel Medaile města Pardubic

1995 se konal v Pardubicích první ročník „Dnů chleba“

1996 se uskutečnilo v Pardubicích dvoudenní setkání pracovníků kojeneckých ústavů z Velké Britanie, Německa, Rakouska, Slovenska a České republiky

2005 získalo Východočeské muzeum v Pardubicích 1. cenu v hlavní kategorii „Muzejní výstava roku 2004“ za instalaci stálé expozice „Příroda východního Polabí“

(Miroslav Klimpl)