18. března 1850 se narodil Richard Drasche z Wartinbergu, 1881-1920 majitel pardubického panství a Kunětické hory; 

1854 se narodil v Cholticích Josef Jelínek, středoškolský profesor, spisovatel a básník, bratr básníka Bohdana Jelínka (+1930 v Praze);

1861 se konaly první volby do Zemského sněmu. Za Pardubice-město, Holice a Chlumec nad Cidlinou byl zvolen poslancem pardubický advokát JUDr. Jan Žák, za Pardubice-venkov Václav Pour, mlynář z Valů; 

1872 se narodil v Bohdanči Josef Polák, ředitel měšťanské školy v Praze, zbožíznalec tkaných látek, o nichž napsal několik publikací;

1882 zemřela Marie Čacká, žena pardubického lékaře MUDr. Josefa Bojislava Pichla, spisovatelka, básnířka a překladatelka, 1845-48 působila v Pardubicích s manželem jako národní buditelka; 

1884 se narodil Jožka Charvát, skladatel a varhaník, od roku 1906 ředitel kůru a od roku 1910 kapelník VČD, od roku 1928 dirigent Národního divadla (+1945); 

1894 se narodil Jaroslav Hönig, do roku 1938 správce Družstevní mlékárny v Pardubicích;

1910 uspořádal pardubický Pokrokový klub oslavu 60. narozenin prof. dr. T. G. Masaryka (o jeho životě a činnosti přednášel spisovatel dr. Jan Herben); 

1922 se narodil prof. RNDr. Jaroslav Dosedla, čs. fyzický geograf, profesor vědecké fotografie, fotochemie a fotofyziky na UK v Praze (+1970 v Pardubicích);

1923 otevřel své hřiště pod Bubenčem fotbalový klub TEAM Pardubice; 

1934 zemřela pardubická rodačka Božena Viková-Kunětická, spisovatelka, básnířka, autorka divadelních her, herečka a vášnivá tenistka, první poslankyně Říšského sněmu, po válce v ČSR senátorka;

1935 se narodil v Přelouči Stanislav Polanský, dirigent a sbormistr, bývalý ředitel LŠU v Přelouči (+2003); 

1942 byly v Holicích z věže kostela sv. Martina sneseny dva ze čtyř zvonů a odvezeny do Pardubic k válečným účelům; 

1950 se narodil Václav Špale, akad. Malíř a grafik, autor nové malované opony VČD, předané veřejnosti 24. prosince 2002;

1981 zemřel PhMr. RNDr. Jindřich Nebeský, farmaceut, pracovník ministerstva zemědělství, nadšený ochotnický divadelník v rodných Sezemicích, kde hrál, režíroval a psal pro ochotnický spolek „J. K. Tyl“

V Holicích visí dva opravené zvony. Jedná se o umíráček z roku 1930 v kostele sv. Martina (na hlavním snímku) a o blíže nedatovaný zvon ve hřbitovní kapli Nanebevzetí Panny Marie (bílá kaple na dalších snímcích ve fotogalerii).
FOTO: Umíráček má novou hlavu i železné srdce. Může znovu oplakávat mrtvé