Vybrali jsme pro vás některá regionální výročí, která připadají na 28. února.

1829 se narodil Matěj Hamatr, duše pokrokové spolkové činnosti v Pardubicích ve druhé polovině 19. stol.

1850 se narodil JUDr. Antonín Formánek, advokát v Pardubicích a zemský poslanec, 1899-1906 starosta Pardubic

1864 se narodil Antonín Tachecí, komorní rada, velkoobchodník a majitel zasílatelství v Pardubicích

1867 se narodil Josef Bízek, berní ředitel v Pardubicích

1871 zemřel přeloučský rodák ThDr. Václav Kozelka, profesor vídeňské univerzity a děkan bohoslovecké fakulty v Praze

1876 se narodila Marie Čechová, majitelka strojní pletárny v rodných Pardubicích

1909 zemřel pardubický rodák JUDr. Alfréd rytíř Kraus, od roku 1882 místodržitel Království Českého, čestný občan Pardubic

1928 zemřel Jan Šír, pardubický malíř krajin a figuralista, profesor kreslení na pardubické „Vesně“

1949 se narodil v Pardubicích Pavel Rímský, herec a režisér, 1967-1989 režisér Divadla bratří Mrštíků v Brně

1956 zemřel Jiří Sahula, zámecký kaplan v Cholticích, žurnalista, spisovatel a hudebník