16. září 1895 se narodil Ing. František Váňa, od 1935 profesor reálného gymnázia v Pardubicích

1897 bylo zahájeno vyučování v nově postavené budově tzv. „staroměstské“ chlapecké školy na Komenského náměstí

1912 se narodil Václav Hemerka, výrobce sodové vody v rodných Pardubicích

1921 se ustavilo v Pardubicích přípravné družstvo pro postavení pomníku T. G. Masaryka

1928 byl padlým v I. světové válce odhalen ve Veselí u Přelouče památník a v Rybitví pamětní deska

1930 zemřel Karel Vacátko, emer. ředitel Státního hřebčince v Nemošicích

1931 zemřel rodák z Horního Jelení Antonín Mikolášek, učitel a vydavatel školních pomůcek

1983 se konal první koncert ve velkém sále Domu hudby (tehdy OV KSČ) v Pardubicích.