1363 oddal arcibiskup Arnošt z Pardubic císaře Karla IV. s Alžbětou Pomořanskou

1861 se narodil JUDr. Berthold Thein, pardubický advokát, 1897-1929 starosta židovské náboženské obce v Pardubicích

1865 se narodil v Pardubicích PhDr. Jaroslav Jiljí Jahn, profesor geologie na Vysoké škole technické v Brně

1870 se narodila Marta Raphaelová, akad. malířka v Kladrubech nad Labem

1882 se konala v Pardubicích ustavující schůze „Spolku pro postavení divadelního domu v Pardubicích“

1883 se narodil Jan Doležal, majitel hotelu „Modrá hvězda“ na Masarykově tř. (dnes tř. 17. listopadu)

1903 se narodil JUDr. Ludvík Novotný, od 1938 vrchní komisař politické správy v Pardubicích

1910 se narodil JUDr. Antonín Otradovský, vrchní komisař sociální služby Okresního úřadu ochrany práce v Pardubicích

1913 se narodil v Pardubicích MUDr. František Beránek, dlouholetý závodní lékař v býv. TESLE Pardubice

1917 se narodil univ. prof. MUDr. Jan Ringel, CSc., 1961-1971 pediatr v Pardubicích, kde byl primářem a ředitelem nemocnice

1923 se narodil v Holicích akad. sochař Vendelín Zdrůbecký; 1925 se narodila Zdena Veverková, pardubická novinářka a profesorka řečí

1933 se narodil Josef Navrátil, lodní modelář, mistr ČSR a ČSSR v tomto odvětví, nositel Medaile města Pardubic

1934 se konal v Přelouči koncert České filharmonie za řízení Václava Talicha

1938 se narodil prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc., pedagog na katedře řízení procesů a výpočetní techniky FChT UPa

1943 se narodil v Bohdanči přední východočeský šachista Josef Hošek

1945 zemřel v Pardubicích Ing. Josef Rainberg, majitel továrny na výrobu ocelových konstrukcí

1947 se narodila v Pardubicích Ing. Alexandra Prokopová, pardubická sochařka a keramička, předsedkyně Unie pardubických výtvarníků

1962 se narodil Dušan Kulka, lodní kapitán, býv. starosta města Přelouče a poslanec PČR za ODA

1974 se narodil PhDr. Martin Doktor, sezemický kanoista, dvojnásobný olympijský vítěz a mistr světa, čestný občan Sezemic

1997 byly v Pardubicích zahájeny třetí celostátní „Dny chleba '97“

2005 uvedlo VČD Pardubice premiéru muzikálu „Do naha!“, který diváci později vyhodnotili jako nejlepší inscenaci roku 2005

(Miloslav Klimpl)