1845 se narodil v Kolodějích u Dašic Václav Jeřábek, ředitel reálky v Brně

1851 se narodil František Bělohlávek, 1876-1900 profesor na pardubické reálce, poté okresní školní inspektor

1870 byl založen Sokol Holice (prvním starostou se stal Karel Holub); 1883 byl v Pardubicích založen Klub stenografů

1899 zemřel Jan Evangelista Kosina, jazykozpytec, zemský školní inspektor, čestný občan Bohdanče, kde je pochován

1909 (a ještě 12. prosince) byla slavnostně otevřena nová budova Městského divadla v Pardubicích

1910 byl jmenován čestným občanem Pardubic český politik dr. Karel Kramář

1921 koncertovalo přeloučské pěvecké sdružení poprvé pod novým názvem „Pěvecký sbor J. B. Foerster“

1923 se narodil Josef Dvořáček ml., kloboučník v rodných Pardubicích

1925 se narodil v Kladně Evžen Panovský, 1956-60 první předseda oddílu basketbalu RH Pardubice

1929 zemřel v Pardubicích František Klečka, emeritní ředitel cukrovaru v Prostějově

1945 se narodil v Pardubicích Ing. Vít Vavřina, ředitel civilní části mezinárodního letiště Pardubice

1954 se narodil Ing. Petr Klimpl, ředitel Úřadu práce v Pardubicích, člen Rady města Pardubic

1955 zemřel choltický rodák Jaroslav Choltický, vlastním jménem František Janouch, spisovatel, ředitel měšťanky v Ledči nad Sázavou

1994 byl primátorem města Pardubic zvolen Ing. Libor Slezák, CSc.

1996 byl olympijský vítěz Martin Doktor vyhlášen nejlepším kanoistou České republiky pro rok 1996

1999 se konala v Městském divadle v Pardubicích oslava 90. výročí otevření tohoto divadelního domu

2000 projel poprvé prvním rychlostním koridorem Českých drah v úseku mezi Pardubicemi a Přeloučí vlak rychlostí 160 km/h

2004 byl po nákladné rekonstrukci dán do provozu park na Smetanově náměstí v Pardubicích.