17. prosince 1507 se staly Holice součástí pernštejnského panství na Pardubicku;

1874 se narodil v Dolanech Stanislav Rosůlek, ředitel školy v Pardubicích;

1904 se narodil v Bohdanči Václav Jiroutek, účetní na poště v Bohdanči, obětavý fotbalový činovník;

1910 byli jmenováni čestnými občany Přelouče poslanci Karel Kramář, Karel Adámek, Jan V. Hráský a František Ulrich;

1918 zemřel Vincenc Mazánek, školní rada, dlouholetý profesor reálky v rodných Pardubicích;

1929 zemřel Arnošt Kabeláč, ředitel měšťanské školy v Pardubicích, vlastivědný autor, dlouholetý předseda Filharmonie Pardubice;

1936 zemřel Ing. Václav Kadlec, městský stavitel a městský technický ředitel v Pardubicích;

1940 zemřel Adolf Hybský, majitel pohřebního ústavu v Opatovicích nad Labem;

1945 se narodil v Praze herec Jan Hyhlík, člen hereckého souboru VČD Pardubice;

1961 zemřel rodák ze Svojšic Ing. Bedřich Fürst, civilní geometr, beletrista a autor divadelních her;

1964 se narodil hokejista František Musil, hráč TESLY Pardubice, Dukly Jihlava a několika mužstev NHL, československý reprezentant, mistr světa z r. 1985;

1965 byl zahájen provoz na elektrifikovaném úseku železnice Pardubice - Hradec Králové;

1989 zemřel Ing. František Michálek, znalec vlastivědy a historie pardubického regiónu;

1996 bylo při zasedání pardubického zastupitelstva poprvé použito elektronické hlasovací zařízení.