1813 se narodil v Dašicích MUDr. Josef Esop, městský lékař a starosta v Novém Bydžově

1855 se narodil Ing. Jindřich Fialka, 1899-1913 první ředitel průmyslové školy v Pardubicích, jejíž budovu jako architekt také sám navrhl

1856 se narodil Čeněk Holub, kapelník, ředitel kůru a sbormistr v rodných Holicích

1869 se narodil Alois Rainberg, majitel bývalé mostárny u sv. Anny v Pardubicích

1871 se narodil Václav Vokolek, pardubický radní, zakladatel Vokolkovy tiskárny v Jindřišské ulici

1885 se narodil v Holicích Ing. Ladislav Velinský, ředitel cukrovaru v Černožicích nad Labem

1885 se narodil Josef Nový, v letech 1933-38 profesor reálného gymnázia v Pardubicích

1889 se narodil v Pardubicích Otakar Šimáček, hudební pedagog, skladatel a dirigent

1890 se narodil Bedřich Váša, majitel bývalého známého pardubického hračkářství

1892 se narodil MUDr. František Foltner, okresní lékař a zdravotní rada v Pardubicích

1902 se narodil pardubický stavitel Oldřich Šíma

1922 se narodil prof. Ing. Dr. Jiří Klikorka, DrSc., 1953-1969 a 1981-1988 rektor Vysoké školy chemicko technologické v Pardubicích (dnešní Univerzity)

1928 se narodil v Pardubicích Jiří Švec, malíř a grafik

1937 zemřel v Pardubicích František Kohoutek, ředitel měšťanské školy v Pardubicích U kostelíčka

1939 zemřel Otakar Korselt, dlouholetý vrchní správce pardubického velkostatku

1957 byl v Pardubicích založen Přírodovědecký klub Pardubice;

1958 se narodil v Pardubicích Mgr. Vítězslav Štěpánek, starosta Městského obvodu Pardubice III.

1958 zemřel pardubický rodák prof. RNDr. František Vyčichlo, profesor ČVUT v Praze

1968 zemřel Stanislav Parýzek, hudební skladatel a dirigent, učitel hudební školy v Pardubicích

2001 zemřel Róbert Stankovský, v letech 1990 až 1997 dirigent Komorní filharmonie Pardubice (od roku 1994 její šéfdirigent)