1886 se narodil Antonín Burka, grafik a malíř v Praze, povoláním ředitel fy Explosia v Semtíně

1887 se narodil Richard Řezáč, profesor na pardubické reálce, organizátor studentského kulturního života

1914 zemřel Josef Jaroslav Janda, bývalý redaktor Národních listů a pardubického Pernštýna

1932 byla na budově Občanské záložny v Přelouči odhalena pamětní deska T. G. Masarykovi

1935 se narodil prof. Ing. Jaroslav Čáp, DrSc., vedoucí Katedry dopravních prostředků DFJP Univerzity Pardubice

1948 se narodil Jiří Srbek, od roku 1998 starosta Městského obvodu Pardubice II.-Polabiny

1969 zemřel prof. MUDr. Jan Řehoř, primář interního oddělení a lékařský ředitel pardubické nemocnice, od 1947 profesor LF UK v Hradci Král.

1971 zemřel pardubický rodák Stanislav Vinař, spisovatel a redaktor „Osvobození“, „Východočeského rozhledu“ a autor několika publikací

1989 zemřel v Pardubicích Alois Jaroslav Kubeš, čestný předseda KPP, vynikající znalec vlastivědy pardubického regionu

1991 se konala v Pardubicích první privatizační aukce

1991 zemřel v rodných Pardubicích Josef Čížek, knihtiskař a známý pardubický kulturní pracovník

1993 zemřel Ing. Stanislav Čech, 1974-85 předseda ONV v Pardubicích, poté předseda VD TVAR Pardubice

2006 zemřel rodák z Holic-Roveňska František Pekáč, emer. člen holického Městského zastupitelstva a městský radní

2007 zemřel Ing. Mgr. Ctirad Beneš, historik vojenství, kustod zbraní ve VČM v Pardubicích. (Miroslav Klimpl)